Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej

Zakres prac obejmował m.in:

 1. Docieplenie przegród zewnętrznych
 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 3. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych
 4. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
 5. Wymiana oświetlenia
 6. Wymiana instalacji C.O.
 7. Wymiana instalacji odgromowej
 8. Roboty budowlane towarzyszące wykończeniom i remontom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej

Zakres prac obejmował m.in:

 1. Docieplenie przegród zewnętrznych
 2. Miejscowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 3. Hydroizolacja i ocieplenie ścian fundamentowych
 4. Instalacja paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 18 kW
 5. Wymianą opraw oświetlenia na technologię LED
 6. Wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami
 7. Wykonanie remontu pomieszczenia węzła ciepłowniczego
 8. Wymiana obróbek blacharskich
 9. Ułożenie opaski z kostki brukowej wokół budynków
 10. Remont tarasów
 11. Wymiana rurociągów ciepłowniczego pomiędzy budynkiem głównym i biurowym
 12. Wymiana balustrad balkonowych i tarasowych
 13. Montaż budek lęgowych oraz zapewnienie nadzoru ornitologa i chiropterologa
 14. Rozbiórka i odbudowa schodów zewnętrznych
 15. Sporządzenie dokumentacji podwykonawczej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Hutniczej

Zakres prac obejmował m.in:

 1. Ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych budynku poniżej poziomu gruntu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej – 286,04 m2
 2. Ocieplenie dachu wełną mineralną – 534,99 m2
 3. Ocieplenie kominów ponad połacią dachu – 48,87 m2
 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej – 208,5 m2
 5. Wymiana instalacji, grzejników i zaworów c.o. – 76 szt. grzejników
 6. Modernizacja c.w.u. poprzez wymianę termy gazowej na węzeł cieplny MPEC
 7. Wymiana opraw świetlówkowych na nowe ledowe – 252 szt.
 8. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 9,18 kWp
 9. Wymiana pokrycia dachowego z blachy trapezowej na blachę płaską powlekaną wraz z wymianą deskowania – 508,12 m2
 10. Remont balustrad balkonowych – 14,28 m
 11. Remont schodów, wejść do budynków, ułożenie kostki brukowej – 333,62 m2
 12. Montaż szklanego zadaszenia nad wejściem
 13. Montaż budek lęgowych i zapewnienie nadzoru ornitologa i chiropterologa

Mogilany

Zakres prac obejmował m.in:

 1. Opracowanie dokumentacji powykonawczej
 2. Roboty demontażowe oraz przygotowawcze
 3. Montaż instalacji solarnej
 4. Wykonanie przyłączeń do podgrzewaczy wody zimnej i kotłowej
 5. Dostawę kolektorów słonecznych wraz z urządzeniami niezbędnymi do realizacji zadania
 6. Wykonanie instalacji solarnych wraz z konstrukcjami wsporczymi dla obiektów:
  – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – 3 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorbcji 7,08m i mocy 5,79KW

Radziszów

Zakres prac obejmował m.in:

 1. Wykonanie projektu technologicznego i montaż instalacji stałoprądowej modułów PVT (hybrydowych) o mocy nominalnej 39,7kW
 2. Wykonanie projektu technologicznej i montaż instalacji zmiennoprądowej z uwzględnieniem wszelkich przeróbek oraz modernizacji istniejącej instalacji
 3. Wykonanie projektu i montaż instalacji glikolowej zawierającej technologię odzyskania ciepła poprzez zastosowanie modułów ko-generacyjnych typu PVT o łącznej mocy nominalnej min. 133kW oraz kolektorów słonecznych o łącznej mocy nominalnej 11k kW do celów podgrzewania wody użytkowej i basenu
 4. Wykonanie projektu elektrycznego i AKPiA oraz montaż instalacji grzewczej
 5. Wykonanie projektu konstrukcji nośnej modułów PVT i kolektorów słonecznych
 6. Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
 7. Uzyskanie niezębnych uzgodnień i pozwoleń
 8. Uruchomienie instalacji i oddanie do użytkowania

Legnica

Zakres prac obejmował m.in:

 1. Sporządzenie projektu oraz wykonanie nowego węzła cieplnego o łącznej mocy 3,5 MW wraz z przyłączeniem do istniejącej instalacji Szpitala
 2. Sporządzenie projektu oraz wykonanie sieci cieplnej stanowiącej zasilanie dla zaprojektowanego węzła cieplnego
 3. Sporządzenie projektu oraz wykonanie automatyki sterującej oraz monitorującej pracę w/w węzła cieplnego
 4. Sporządzenie projektu oraz wykonanie kotłowni gazowej zasilającej budynek anatomii patologicznej składającej się z kaskady trzech kotłów o łącznej mocy 240 kW wraz z przyłączeniem do istniejących obiegów grzewczych
 5. Sporządzenie projektu oraz wykonanie automatyki sterującej pracą w/w kotłowni gazowej
 6. Sporządzenie projektu oraz przeprowadzenie modernizacji instalacji C.O. z zastosowaniem zaworów regulacyjnych
 7. Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej złożonej z 80 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 20 kWp wraz z modernizacją instalacji elektrycznej
 8. Sporządzenie projektu oraz wykonanie elektrycznego ogrzewania dyżurnego dla budynku centralnej hydroforni
 9. Sporządzenie projektu oraz wykonanie ogrzewania elektrycznego zbiorników paliwa dla agregatów prądotwórczych
 10. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
 11. Sporządzenie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich dla w/w zadania

Katowice

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie węzła ciepłej wody użytkowej o mocy 160kW
 2. Wykonanie węzła cieplnego instalacji centralnego ogrzewania o mocy 1100kW
 3. Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o wymianę zaworów termostatycznych oraz zamontowanie zaworów regulacyjnych podpionowych
 4. Dostawa i montaż 150 szt. kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 352,5 cm2 i mocy 289,5 kW wraz z urządzeniami niezbędnymi do wykonania zadania
 5. Modernizacja instalacji wentylacji w oparciu o montaż układów do odzysku ciepła – zestawów dodatkowych wymienników glikolowych tzw. rekuperatorów oraz dostawę i montaż centrali wentylacyjnej

Andrychów

Zakres prac obejmował:

 1. Roboty rozbiórkowe
 2. Rurociągi instalacji c.o. wykonane w Cu
 3. Instalacje termiczną c.o. wykonaną na rurociągach
 4. Grzejniki i armatura z montażem w ilości 63 szt.
 5. Roboty budowlane
 6. Inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

Szpital Dębica

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż systemu słonecznego do ogrzewania c.w.u. o łącznej powierzchni 377 m2, składającej się z 117 kolektorów słonecznych
 2. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod kolektory

MPEC Dębica

Zakres prac obejmował:

 1. Dostawa i montaż 84 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcji 178,92 m2 i mocy 142,8 kW wraz z dodatkowymi urządzeniami zapewniającymi samodzielne funkcjonowanie instalacji
 2. Szereg niezbędnych robót budowlanych i adaptacyjnych związanych z realizacją zadania

Radogoszcz Zachód

Zakres prac obejmował:

 1. Dostawa kolektorów słonecznych i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania
 2. Montaż instalacji solarnej
 3. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne
 4. Uruchomienie systemu solarnego
 5. Wpięcie do istniejącego węzła cieplnego
 6. Wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy

FWP Hyrny

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie projektu instalacji kolektorów słonecznych w oparciu o zastosowanie systemu solarnego złożonego z 216 kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 460,08 m2 i 367,20 mocy kW
 2. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych 216 sztuk o powierzchni absorpcji 460,08 m2 i mocy 367,20 kW
 3. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne
 4. Uruchomienie systemu solarnego
 5. Wykonanie projektu instalacji systemu zarządzania energią i monitorowania w oparciu o Centralny System Nadzoru (BMS)
 6. Wykonanie węzła cieplnego o mocy 100 kW
 7. Wykonanie robót ogólnobudowlanych
 8. Ocieplenie stropodachu warstwą wełny mineralnej o grubości 18cm
 9. Wymiana stolarki okiennej
 10. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania
 11. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (metoda lekko – mokra)
 12. Regulacja instalacji C.O.

FWP Rybniczanka

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie projektu instalacji kolektorów słonecznych w oparciu o zastosowanie systemu solarnego złożonego z 96 kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 204,48 m2 i mocy 163,20 kW
 2. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych 96 sztuk o powierzchni absorpcji 204,48 m2 i mocy 163,20 kW
 3. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne
 4. Uruchomienie systemu solarnego
 5. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania

FWP Wszystkie

 1. Dom Wczasowy Halka
  Zakres prac obejmował:
  1. Wykonanie projektu instalacji kolektorów słonecznych w oparciu o zastosowanie systemu solarnego złożonego z 54 kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 115,02 m2 i mocy 91,8 kW
  2. Wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania, oraz kotłowni gazowej o łącznej mocy 200 kW
  3. Wykonanie audytów energetycznych
  4. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych 54 sztuk o powierzchni absorpcji 115,02 m2 i mocy 91,8 kW
  5. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne
  6. Uruchomienie systemu solarnego
  7. Dostawa i montaż zasobników Reflex SF 2000 2szt, Austria Email VT-N 1000 FRM -1 szt.
  8. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania (ruraż, grzejniki)
  9. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem urządzenia zasilanego paliwem gazowym o mocy 200 kW (dwa kotły kondensacyjne po 100 kW każdy) oraz systemem detekcji wycieku gazu za kwotę 332 000,00 zł brutto
  10. Wykonanie robót ogólnobudowlanych
 2. Dom Wczasowy Hyrny
  Zakres prac obejmował:
  1. Wykonanie projektu instalacji kolektorów słonecznych w oparciu o zastosowanie systemu solarnego złożonego z 216 kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 460,08 m2 i mocy kW
  2. Wykonanie audytów energetycznych
  3. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych 216 sztuk o powierzchni absorpcji 460,08 m2 i mocy 367,20 kW
  4. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne
  5. Wykonanie projektu instalacji systemu zarządzania energią i monitorowania w oparciu o Centralny System Nadzoru (BMS)
  6. Uruchomienie systemu solarnego
  7. Wykonanie węzła cieplnego o mocy 100 kW
  8. Wykonanie i zaprojektowanie basenu wewnętrznego ogrzewania z istniejącego źródła ciepła oraz instalacji kolektorów słonecznych
 3. Dom Wczasowy Rybniczanka i Dom Wczasowy Wanda
  Zakres prac obejmował:
  1. Wykonanie projektu instalacji kolektorów słonecznych w oparciu o zastosowanie systemu solarnego złożonego z 96 kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 204,48 m2 i mocy 163,20 kW
  2. Wykonanie audytów energetycznych
  3. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych 96 sztuk o powierzchni absorpcji 204,48 m2 i mocy 163,20 kW
  4. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne
  5. Uruchomienie systemu solarnego
 4. Dom Wczasowy Ziemowit
  Zakres prac obejmował:
  1. Wykonanie projektu instalacji kolektorów słonecznych w oparciu o zastosowanie systemu solarnego złożonego z 408 kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 869,04 m2 i mocy 693,60 kW
  2. Wykonanie projektu architektonicznego przebudowy pomieszczeń zaplecza basenu oraz zaplecza technicznego wraz z projektami branżowymi obejmującymi branże:
  -sanitarną
  -wod.
  -kan.
  – Technologia kotłowni na ekogroszek (dwie jednostki kotłowe: 250 kW – 1 szt , 350 kW 1szt) wraz z instalacją c.o. dla hali basenu
  – Technologia wody basenowej
  – Wentylacja hali basenowej oraz zaplecza basenowego
  – elektryka
  3. Wykonanie projektu instalacji systemu zarządzania energią i monitorowania w oparciu o Centralny System Nadzoru (BMS)
  4. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych 408 sztuk o powierzchni absorpcji 869,04 m2 i mocy 693,60 kW
  5. Wykonanie audytów energetycznych
  6. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne
  7. Uruchomienie systemu solarnego
  8. Modernizacja instalacji wentylacji basenu oraz podgrzewu wody dla potrzeb basenu z zastosowaniem rekuperatora o mocy minimum 100 kW oraz pompy ciepła o mocy grzewczej minimum 40 kW i mocy elektrycznej 8 kW
  9. Modernizacja centralnego ogrzewania wymiana starej niesprawnej instalacji wewnętrznej, montaż grzejników, montaż zaworów termostatycznych, regulacja instalacji
  10. Kompleksowa modernizacja kotłowni o mocy 600 kW wraz z instalacją c.o na ekogroszek
  11. Wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji
  12. Wykonanie robót ogólnobudowlanych
 5. Dom Wczasowy Zdrowie
  Zakres prac obejmował:
  1. Wykonanie projektu instalacji kolektorów słonecznych w oparciu o zastosowanie systemu solarnego złożonego z 36 szt. kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 76,68 m2 i mocy 61,2 kW
  2. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych 36 sztuk o powierzchni absorpcji 76,68 m2 i mocy 61,2 kW
  3. Wykonanie audytu energetycznego
  4. Dostawa zasobników, Reflex SF 2000 2szt, oraz Austria Email VT-N 800 FRM -2
  5. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne
  6. Uruchomienie systemu solarnego
  7. Zakup, montaż i uruchomienie gazowej kotłowni kondensacyjnej ( 2 kotły Buderus GB 162 100 kW każdy)
  8. Podłączenie nowego hydroforu
  9. Wykonanie robót ogólnobudowlanych
 6. Dom Wczasowy Polonia
  Zakres prac obejmował:
  1. Wykonanie projektu instalacji kolektorów słonecznych w oparciu o zastosowanie systemu solarnego złożonego z 34 kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 72,42 m2 i mocy 57,8 kW
  2. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych 34 sztuk o powierzchni absorpcji 72,42 m2 i mocy 57,8 kW
  3. Wykonanie audytu energetycznego
  4. Dostawa zasobników Austria Email VT-N 800 FRM – 2 szt.
  5. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne
  6. Uruchomienie systemu solarnego
 7. Dom Wczasowy Posejdon
  Zakres prac obejmował:
  1. Wykonanie projektu instalacji kolektorów słonecznych w oparciu o zastosowanie systemu solarnego złożonego z 51 kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 108,63 m2 i mocy 86,7 kW
  2. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych 51 sztuk o powierzchni absorpcji 108,63 m2 i mocy 86,7 kW
  3. Wykonanie audytu energetycznego
  4. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne
  5. Uruchomienie systemu solarnego
 8. Dom Wczasowy Victoria
  Zakres prac obejmował:
  1. Wykonanie projektu instalacji kolektorów słonecznych w oparciu o zastosowanie systemu solarnego złożonego z 27 kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 57,51 m2 i mocy 45,9 kW
  2. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych 27 sztuk o powierzchni absorpcji 57,51 m2 i mocy 45,9 kW
  3. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne
  4. Uruchomienie systemu solarnego
 9. Dom Wczasowy Soplicowo
  Zakres prac obejmował:
  1. Wykonanie projektu instalacji kolektorów słonecznych w oparciu o zastosowanie systemu solarnego złożonego z 51 kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 108,63 m2 i mocy 86,7 kW
  2. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych 51 sztuk o powierzchni absorpcji 108,63 m2 i mocy 86,7 kW
  3. Wykonanie audytu energetycznego
  4. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne
  5. Uruchomienie systemu solarnego
 10. Dom Wczasowy Stella
  Zakres prac obejmował:
  1. Wykonanie projektu instalacji kolektorów słonecznych w oparciu o zastosowanie systemu solarnego złożonego z 36 kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 76,68 m2 i mocy 61,2 kW
  2. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych 36 sztuk o powierzchni absorpcji 76,68 m2 i mocy 61,2 kW
  3. Wykonanie audytu energetycznego
  4. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne
  5. Uruchomienie systemu solarnego

FWP Ziemowit

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie projektu instalacji kolektorów słonecznych w oparciu o zastosowanie systemu solarnego złożonego z 408 kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 869,04 m2 i mocy 693,60 kW
 2. Wykonanie projektu instalacji systemu zarządzania energią i monitorowania w oparciu o Centralny System Nadzoru (BMS)
 3. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych 408 sztuk o powierzchni absorpcji 869,04 m2 i mocy 693,60 kW
 4. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne
 5. Uruchomienie systemu solarnego
 6. Modernizacja instalacji wentylacji basenu oraz podgrzewu wody dla potrzeb basenu z zastosowaniem rekuperatora o mocy minimum 100 kW oraz pompy ciepła o mocy grzewczej minimum 40 kW wraz z instalacją c.o. na ekogroszek
 7. Wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji
 8. Wykonanie robót ogólnobudowlanych

MPEC Dębica

Zakres prac obejmował:

 1. Dostawa i montaż 84 kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 178,92 m2 i mocy 142,8 kW, wraz z dodatkowymi urządzeniami zapewniającymi samodzielne funkcjonowanie instalacji
 2. Szereg niezbędnych robót budowlanych i adaptacyjnych związanych z realizacją zadania

MPEC Olsztyn Akademiki

Zakres prac obejmował:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej
 2. Dostawa kolektorów słonecznych wraz z urządzeniami niezbędnymi do realizacji zadania
 3. Wykonanie instalacji solarnych wraz z konstrukcjami wsporczymi dla obiektów:
  – Dom Asystencki – 75 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcji 159,75 m2 i mocy 127,5 kW
  – Akademiki nr 119 i 120 – 249 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcji 530,37 m2 i mocy 423,3 kW

SM Zamość

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych instalacji słonecznej dla potrzeb c.w.u. dla 21 bloków SM złożonej z 1106 kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 2355,78 m2 i mocy 1880,2 kW wraz z opracowaniem projektów rozruchu i instrukcji obsługi
 2. Wykonanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych z rozruchem
 3. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych dla 21 bloków SM w Zamościu 1106 szt. o powierzchni absorpcji 2355,78 m2 i mocy 1880,2 kW
 4. Uruchomienie systemu solarnego
 5. Montaż konstrukcji wsporczej
 6. Dostawa i montaż dwufunkcyjnych węzłów cieplnych dla 21 bloków SM w Zamościu wraz z rozruchem o łącznej mocy 5605 kW
 7. Wykonanie modernizacji centralnego ogrzewania:
  – wymiana zaworów grzejnikowych przelotowych na zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi wraz z wykonaniem nastaw w mieszkaniach
  – uzupełnienie (wymiana) zaworów termostatycznych bez głowic termostatycznych wraz z wykonaniem nastaw w częściach wspólnych

Spółdzielnia Rzemieślnicza

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż trzech ekonomizerów o łącznej mocy 330 kW
 2. Włączenie odzyskanego ciepła do instalacji podgrzewu c.w.u.
 3. Roboty ogólnobudowlane

Szczawnica

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcji 3714,64 m2 i mocy 3037,82 kW – 1574 sztuk w 378 obiektach
 2. Solarne stacje pompowe (pmax=2,8 bar, wydajność 3,6-7 m3/h) – 378 sztuk
 3. Pompy obiegowe Wilo – 378 sztuk
 4. Pompy obiegowe Grundfos – 172 sztuk
 5. N. przeponowe solarne (poj. 18-80 l) – 383 sztuk
 6. N. przeponowe wodne (DE18-DE50) – 412 sztuk
 7. Automatyka sterująca – 378 sztuk
 8. Armatura i instalacja rurowa – 378 kpl

Szczecin - Horeszków

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie instalacji solarnej złożonej z 32 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcji 68,16 m2 i mocy 54,4 kW
 2. Dostawa kolektorów słonecznych i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania
 3. Budowa konstrukcji wsporczej dla podgrzewaczy w pomieszczeniu kotłowni
 4. Uruchomienie systemu solarnego
 5. Szereg prac montażowych towarzyszących realizacji umowy