Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej

Zakres prac obejmował m.in:

 1. Docieplenie przegród zewnętrznych
 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 3. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych
 4. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
 5. Wymiana oświetlenia
 6. Wymiana instalacji C.O.
 7. Wymiana instalacji odgromowej
 8. Roboty budowlane towarzyszące wykończeniom i remontom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej

Zakres prac obejmował m.in:

 1. Docieplenie przegród zewnętrznych
 2. Miejscowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 3. Hydroizolacja i ocieplenie ścian fundamentowych
 4. Instalacja paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 18 kW
 5. Wymianą opraw oświetlenia na technologię LED
 6. Wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami
 7. Wykonanie remontu pomieszczenia węzła ciepłowniczego
 8. Wymiana obróbek blacharskich
 9. Ułożenie opaski z kostki brukowej wokół budynków
 10. Remont tarasów
 11. Wymiana rurociągów ciepłowniczego pomiędzy budynkiem głównym i biurowym
 12. Wymiana balustrad balkonowych i tarasowych
 13. Montaż budek lęgowych oraz zapewnienie nadzoru ornitologa i chiropterologa
 14. Rozbiórka i odbudowa schodów zewnętrznych
 15. Sporządzenie dokumentacji podwykonawczej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Hutniczej

Zakres prac obejmował m.in:

 1. Ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych budynku poniżej poziomu gruntu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej – 286,04 m2
 2. Ocieplenie dachu wełną mineralną – 534,99 m2
 3. Ocieplenie kominów ponad połacią dachu – 48,87 m2
 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej – 208,5 m2
 5. Wymiana instalacji, grzejników i zaworów c.o. – 76 szt. grzejników
 6. Modernizacja c.w.u. poprzez wymianę termy gazowej na węzeł cieplny MPEC
 7. Wymiana opraw świetlówkowych na nowe ledowe – 252 szt.
 8. Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 9,18 kWp
 9. Wymiana pokrycia dachowego z blachy trapezowej na blachę płaską powlekaną wraz z wymianą deskowania – 508,12 m2
 10. Remont balustrad balkonowych – 14,28 m
 11. Remont schodów, wejść do budynków, ułożenie kostki brukowej – 333,62 m2
 12. Montaż szklanego zadaszenia nad wejściem
 13. Montaż budek lęgowych i zapewnienie nadzoru ornitologa i chiropterologa

Mogilany

Zakres prac obejmował m.in:

 1. Opracowanie dokumentacji powykonawczej
 2. Roboty demontażowe oraz przygotowawcze
 3. Montaż instalacji solarnej
 4. Wykonanie przyłączeń do podgrzewaczy wody zimnej i kotłowej
 5. Dostawę kolektorów słonecznych wraz z urządzeniami niezbędnymi do realizacji zadania
 6. Wykonanie instalacji solarnych wraz z konstrukcjami wsporczymi dla obiektów:       Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – 3 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorbcji 7,08m i mocy 5,79KW

Radziszów

Zakres prac obejmował m.in:

 1. Wykonanie projektu technologicznego i montaż instalacji stałoprądowej modułów PVT (hybrydowych) o mocy nominalnej 39,7kW
 2. Wykonanie projektu technologicznej i montaż instalacji zmiennoprądowej z uwzględnieniem wszelkich przeróbek oraz modernizacji istniejącej instalacji
 3. Wykonanie projektu i montaż instalacji glikolowej zawierającej technologię odzyskania ciepła poprzez zastosowanie modułów ko-generacyjnych typu PVT o łącznej mocy nominalnej min. 133kW oraz kolektorów słonecznych o łącznej mocy nominalnej 11k kW do celów podgrzewania wody użytkowej i basenu

Legnica

Zakres prac obejmował m.in:

 1. Sporządzenie projektu oraz wykonanie nowego węzła cieplnego o łącznej mocy 3,5 MW wraz z przyłączeniem do istniejącej instalacji Szpitala
 2. Sporządzenie projektu oraz wykonanie sieci cieplnej stanowiącej zasialanie dla zaprojektowanego węzła cieplnego
 3. Sporządzenie projektu oraz wykonanie automatyki sterującej oraz monitorującej pracę w/w węzła cieplnego
 4. Sporządzenie projektu oraz wykonanie kotłowni gazowej zasilającej budynek anatomtii patologicznej składającej się z kaskady trzech kotłów o łącznej mocy 240 kW wraz z przyłączeniem do istniejących obiegów grzewczych

Katowice

Zakres prac obejmował:

 1. Roboty rozbiórkowe
 2. Rurociągi instalacji c.o. wykonane w Cu
 3. Izolacje termiczną c.o. wykonaną na rurociągach
 4. Grzejniki i armuatura z montażem w ilości 63 szt.
 5. Roboty budowlane
 6. Inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

Andrychów

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie węzła ciepłej wody użytkowej o mocy 160 kW
 2. Wykonanie węzła cieplnego instalacji centralnego ogrzewania o mocy 1100kW
 3. Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o wymianę zaworów termostatycznych oraz zamontowywanie zaworów regulacyjnych podpionowych
 4. Dostawa i montaż 150 szt. kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 352,5m2 i mocy 289,5 kW wraz z urządzeniami niezbędnymi do wykonania zadania
 5. Modernizację instalacji wentylacji w oparciu montaż układów do odzysku ciepła – zestawów dodatkowych wymienników glikolowych, tzw. rekuperatorów oraz dostawę i montaż centrali wentylacyjnej

Szpital Dębica

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż systemu słonecznego do ogrzewania c.w.u. o łącznej powierzchni 377 m2, składającej się z 117 kolektorów słonecznych
 2. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod kolektory

MPEC Dębica

Radogoszcz Zachód

FWP Hyrny

FWP Rybniczanka

FWP Wszystkie

FWP Ziemowit

MPEC Dębica

MPEC Olsztyn Akademiki

SM Zamość

Spółdzielnia Rzemieślnicza

Szczawnica

Szczecin - Horeszków