Słońce jest głównym źródłem energii niezbędnej do życia i egzystencji na Ziemi.

Energia promieniowania słonecznego stanowi ogromny, wszechobecny i „darmowy” potencjał. Roczne zużycie energii wytworzonej na Ziemi jest ponad 10 000 razy mniejsze niż ilość energii, jaka corocznie dociera ze Słońca.

Energia promieniowania słonecznego nie zakłóca równowagi ekologicznej. Jednak pozyskiwanie z niej energii użytecznej utrudnione jest przez jej rozproszenie, cykliczności, zmienne natężenie. W związku z tym poszukuje się coraz to lepszych i bardziej wydajnych rozwiązań przezwyciężających trudności w pozyskiwaniu różnych form energii z energii Słońca i stopniowej eliminacji źródeł konwencjonalnych.

Nawet wysokowydajny kolektor słoneczny nie zagwarantuje optymalnej eksploatacji całej instalacji solarnej. Istotne jest tu kompletne rozwiązanie systemowe proponowane przez firmę Skorut Systemy Solarne ® Sp. z o.o.: dostosowany do instalacji elektroniczny regulator, pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej z odpowiednią powierzchnią wężownicy grzewczej, kompletny zestaw pompowy wyposażony dodatkowo we wskaźnik i regulator natężenia przepływu czynnika grzewczego.

Najczęściej systemy solarne wykorzystuje się w:

  • ogrzewaniu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)
  • ogrzewaniu ciepłej wody użytkowej i wspomaganiu c.o.
  • ogrzewaniu basenu i wody użytkowej

Wysoko sprawne kolektory firmy Skorut Systemy Solarne ® Sp. z o.o. i dostosowany do nich system grzewczy sprawiają, że możliwe jest ekonomiczne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, a po uwzględnieniu ciągłych i nieuniknionych podwyżek cen paliw, inwestycja w instalację solarną z pewnością okaże się inwestycją udaną i opłacalną.

Schemat systemu solarnego z jednym kolektorem

Nowe budynki mogą być zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić współpracę z systemami solarnymi. Dlatego tak ważne jest, by rozważyć czynniki mające wpływ na instalację solarną, już na etapie projektowania budynku np. odpowiednia powierzchnia dachu i pomieszczenia technicznego – kotłowni, orientacja budynku, kąt nachylenia dachu itp. Pole powierzchni kolektora słonecznego zdeterminowane jest jego przeznaczeniem. Jeśli nastąpi niedoszacowanie zapotrzebowania cieplnego, wówczas system solarny nie zostanie w pełni wykorzystany. Natomiast w przypadku przeszacowania zapotrzebowania energii, system solarny okaże się zbyt duży i będzie generować dodatkową energię bez możliwości jej wykorzystania – co nie pozostanie bez wpływu na sprawne funkcjonowanie i żywotność urządzenia.

W praktyce słoneczny system grzewczy można dowolnie rozbudować, podłączając do niego dowolne urządzenie grzewcze, jak i urządzenia odbierające ciepło.

Stosowane przez firmę Skorut Systemy Solarne ® Sp. z o.o. elementy instalacji solarnych spełniają wysokie wymagania, zarówno pod względem jakości, jak i bezpieczeństwa oraz łatwej obsługi. Skorut Systemy Solarne ® Sp. z o.o. proponuje m.in. kompletne stacje solarne wyposażone w odpowiednio dobrane pompy obiegowe, separatory powietrza, czujniki temperatury i ciśnienia, zawory regulacyjne i zwrotne, grupę bezpieczeństwa oraz  elektroniczne wskaźniki przepływu. Ponadto zestawy zawierają sterowniki posiadające wśród wielu funkcji pomiar energii solarnej oraz procedurę okresowego schładzania kolektorów słonecznych. W zależności od indywidualnych potrzeb i wymagań posiadamy zasobniki z pojedynczą i podwójną wysokowydajną wężownicą. Ich zaletą jest dwuwarstwowa emalia w połączeniu z anodą magnezową skutecznie zabezpieczająca przed korozją. Okresowy system przegrzewu instalacji, stosowany w naszych zestawach, zapewnia skuteczną ochronę przed skupianiem się w instalacjach ciepłej wody użytkowej niebezpiecznej bakterii Legionelli.

Zestawienie systemów solarnych proponowanych przez firmę Skorut Systemy Solarne ® Sp. z o.o. .

Rodzaj kolektoraPowierzchnia kolektora/mocDla ilu osóbLiczba kolektorówMoc kolektorów
MAX12,32 / 15803-4 osoby23,16 kW
MAX12,32 / 15805-6 osoby34,74 kW
MAX1.12,32 / 17293-4 osoby23,458 kW
MAX1.12,32 / 17295-6 osoby35,187 kW
SK2.22,39 / 16323-4 osoby23,264 kW
SK2.22,39 / 16325-6 osoby34,896 kW
SK2.522,72 / 18703-4 osoby23,74 kW
SK2.522,72 / 18705-6 osoby35,61 kW

*Klikając w rodzaj odpowiedniego kolektora solarnego otworzy się plik .pdf z charakterystyką danego systemu.

Skontaktuj się z nami!

    Poznaj nas!

    Jesteśmy specjalistami w instalacjach fotowoltaicznych, solarnych oraz instalacjach hybrydowych TWIN. Firma Skorut Systemy Solarne ® Sp. z o.o. to wysoka jakość usług oraz wieloletnie doświadczenie.

    Szukasz informacji o cenach, promocjach czy specjalnych ofertach? Wyślij zapytanie dotyczące instalacji w domach jak i obiektach komercyjnych.