Jeśli masz pytania związane z wyborem instalacji słonecznej lub fotowoltaicznej oraz jej działaniem lub załatwieniem formalności, napisz do naszego eksperta. Rozwiążemy Twoje wątpliwości oraz udzielimy Ci fachowych odpowiedzi z zakresów tych instalacji.

Tak, Polska to nie kraj południowo – zachodniej Europy, jak Hiszpania, Włochy czy Portugalia, jednak nasze warunki są na tyle optymalne, aby instalacje solarne były opłacalne. Przez większą część roku nasłonecznienie jest na tyle mocne, że można je wykorzystać.

Największe nasłonecznienie przypada w okresie kwiecień-wrzesień. Rocznie, suma energii słonecznej padającej na powierzchnię 1m2 w Polsce wynosi 950-1250 kWh.

W Polsce suma promieniowania bezpośredniego i rozproszonego wynosi maksymalnie 1 kW/m2 w warunkach optymalnych – południe bez chmur, czyste niebo.

Kolektory słoneczne, dzięki swojej budowie absorbują promienie słoneczne nagrzewając nośnik ciepła, to jest roztwór glikolu propylenowego o niskiej temperaturze zamarzania (-30°C). Pompa solarna wymusza krążenie nośnika ciepła, transportowanego poprzez zaizolowane rurki do dolnej wężownicy podgrzewacza. Następnie nagrzany czynnik ogrzewa wodę, która znajduje się w zbiorniku. Zakumulowane w zasobniku ciepło jest wykorzystywane przez domowników.

W przypadku złej pogody woda w zasobniku jest dogrzewana z dodatkowego źródła ciepła poprzez górną wężownicę.

Najczęściej montuje się kolektory na dachu. Jednak wszystko zależy od warunków jakimi dysponujemy. Aby osiągnąć jak najwyższy uzysk cieplny, kolektory powinny być wystawione w stronę południową, dopuszcza się odchylenia o ok. 20 stopni na SE lub SW, a także pod kątem ok. 45 stopni od poziomu/powierzchni ziemi. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, czy wystarczy miejsca na dachu. Montaż kolektorów może być również na elewacji domu, bądź na ziemi w jego pobliżu. Trzeba pamiętać, aby kolektory nie były niczym zasłonięte, np. drzewo, inny budynek itd.

Ciężko jednoznacznie stwierdzić po jakim czasie instalacja się zwróci. Zależy to między innymi czym do tej pory ogrzewaliśmy wodę, ile osób jest w rodzinie, jakie jest zużycie wody, na jakie kolektory zdecydowaliśmy się, itp. Szacuje się że, koszt instalacji solarnej dla domu jednorodzinnego zwraca się w czasie krótszym niż 10 lat, a przy dofinansowaniu jeszcze szybciej.

Należy przede wszystkim określić zapotrzebowanie na c.w.u. Średni liczy się to tak:

ilość osób x zużycie wody jednej osoby. Zazwyczaj zakłada się 1 mna osobę. Przy doborze ilości kolektorów, trzeba również pamiętać o pojemności podgrzewacza. Np. dla rodziny 3-4 osobowej wystarczą dwa kolektory o łącznej powierzchni 4,64 moraz zbiornik 300l. Natomiast dla większej rodziny 7-8 osób, potrzebne już będą 4 kolektory i zbiornik 500l. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę czy chcemy podgrzewać basen, bądź zastosować do wspomagania co.

Instalacja solarna wyposażona jest w naczynie wzbiorcze, tzw. przeponowe, oraz w zawór bezpieczeństwa. Naczynie wzbiorcze przejmuje wzrost ciśnienia wywołany między innymi wzrostem objętości cieczy, gdy wzrasta jej temperatura. Należy pamiętać, aby naczynie było wystarczającej pojemności. Oczywiście najlepiej nie dopuszczać do wzrostu temperatury w kolektorze.