Laboratorium fotolwoltaiczno – solarne – oferta

Pomiary i analiza jakości energii elektrycznej

 • rejestracja parametrów energii elektrycznej w różnych interwałach czasowych
 • opracowanie raportu z przeprowadzonych badań

Pomiary wykonujemy profesjonalnym, przenośnym analizatorem sieci PQ-box 100 expert. Analizator spełnia wszystkie wymagania rygorystycznej normy IEC61000-4-30 dla urządzeń w klasie A.

Pomiary bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej

 • sprawdzenie bezpieczeństwa instalacji systemów PV (części DC)
 • kontrola pracujących modułów / gałęzi zgodnie z zaleceniami IEC/EN62446.
 • weryfikacja ciągłość przewodów ochronnych (oraz złącz)
 • pomiar rezystancji izolacji przewodów aktywnych w modułach zgodnie z IEC/EN62446
 • weryfikacja pracujących stringów PV zgodnie z wymaganiami IEC/EN62446 poprzez pomiar napięcia
 • rozwarcia obwodu i prądu zwarcia w warunkach pracy i odniesieniu do STC


Pomiary modułów fotowoltaicznych

 • wykrywanie uszkodzeń w systemach solarnych
 • pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej pojedynczych modułów i całych stringów
 • pomiar temperatury modułu i promieniowania słonecznego za pomocą wzorcowego ogniwa
 • pomiar modułów metodą 4-przewodową
 • pomiar rezystancji modułu


Lokalizowanie uszkodzeń kabli


Pomiary natężenia oświetlenia


Pomiary parametrów mechanicznych instalacji fotowoltaicznych

 • dalmierz laserowy ze statywem
 • pomiary kątów nachylenia dachów
 • pomiary rozmieszczenia modułów


Wykonywanie symulacji i projektowanie instalacji fotowoltaicznych

 • sprawdzanie poprawności doboru urządzeń
 • symulacje pracy instalacji na profesjonalnym oprogramowaniu branżowym
 • wizualizacje graficzne projektowanych systemów na elewacjach i dachach istniejących obiektów


Serwis instalacji fotowoltaicznych

 • przeglądy okresowe instalacji
 • diagnozowanie i usuwanie usterek

Skontaktuj się z nami!

  Poznaj nas!

  Jesteśmy specjalistami w instalacjach fotowoltaicznych, solarnych oraz instalacjach hybrydowych „TWIN”. Skorut Systemy Solarne ® Sp. z o.o. to wysoka jakość usług oraz wieloletnie doświadczenie.

  Szukasz informacji o cenach, promocjach czy specjalnych ofertach? Wyślij zapytanie dotyczące instalacji w domach jak i obiektach komercyjnych.