OFERTA NAJNIŻSZA NA RYNKU

RODZAJE SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

Systemy wolnostojące (off-grid), niepodłączone do sieci – samoistne źródło energii.
Systemy wolnostojące korzystają jedynie z energii produkowanej w ogniwach fotowoltaicznych. System taki składa się z panelu fotowoltaicznego, akumulatora oraz urządzenia kontrolującego stopień naładowania akumulatora. Akumulatory muszą mieć więc wystarczająco dużą pojemność, aby zapewnić dostarczanie energii w nocy oraz w okresach złej pogody. Zastosowanie tych systemów jest bardzo szerokie: elektroniczny sprzęt powszechnego użytku, zasilanie sygnalizacji drogowej, bilbordy reklamowe i wiele innych.

Systemy dołączone do sieci (on-grid).
Systemy dołączone do sieci mogą mieć postać elektrowni z dużą ilością paneli fotowoltaicznych oddających energię do sieci elektroenergetycznej. Innym wykorzystaniem takich systemów może być zasilanie budynków dołączonych do sieci, gdzie energię z sieci pobiera się tylko wtedy, gdy zapotrzebowanie na nią przewyższa jej produkcję w ogniwach fotowoltaicznych. Systemy te dołączone są do sieci poprzez falownik. Akumulatory w tym typie systemu nie są potrzebne, ponieważ sieć jest w stanie przyjąć całą energię wyprodukowaną przez system fotowoltaiczny.

Systemy hybrydowe
Systemy hybrydowe są kombinacją panelu fotowoltaicznego i innego systemu wytwarzania energii takiego, jak np. generator spalinowy, gazowy lub wiatrowy. Dla zapewnienia efektywnego wykorzystania różnych sposobów wytwarzania energii systemy hybrydowe mają zazwyczaj bardziej skomplikowane układy kontrolne niż systemy wolnostojące. Dzięki wykorzystaniu dodatkowego źródła energii panel fotowoltaiczny w systemie hybrydowym może być mniejszy niż w analogicznych systemie wolnostojącym. Dlatego w niektórych przypadkach system hybrydowy może być tańszy. Znajdują zastosowanie w zasilaniu systemów ostrzegania np. lądowych i morskich, światła ostrzegawcze na szczytach gór, wysokich budynkach, w zasilaniu samotnie stojących domów, schronisk i w wielu innych miejscach.

Najpoważniejszym problemem podczas projektowania samodzielnych układów fotowoltaicznych jest dopasowanie wielkości źródła zasilania (mocy modułów PV) i baterii akumulatorów do poziomu zapotrzebowania na energię elektryczną na podstawie oszacowanego dziennego zużycia energii elektrycznej. Sytuacja staje się trudniejsza, gdy źródło to ma być wystarczające przez cały rok. Często prowadzi to do nieekonomicznego zwiększenia powierzchni modułów fotowoltaicznych i baterii akumulatorów. Dlatego zaleca się użycie systemu, w którym instalacja PV jest wspomagana przez inne źródło energii elektrycznej w okresach niewystarczającego nasłonecznienia.

Systemy fotowoltaiczne mogą sprowadzać się do prostych rozwiązań jak moduł i obciążenie (np. pompa wodna, wiatrak), to najczęściej muszą one zasilać w energię urządzenia pracujące nie tylko wtedy, gdy są w stanie ją wytworzyć. Dlatego system musi być wyposażony w układ do akumulowania wyprodukowanej energii (baterię akumulatorów) lub korzystać z podłączenia do sieci elektroenergetycznej (wówczas sieć spełnia funkcję akumulatora: moduły oddają nadwyżki energii lub system czerpie energię z sieci, gdy sam produkuje jej zbyt mało).

Do najważniejszych elementów instalacji fotowoltaicznej zalicza się:

Moduły PV

Regulator ładowania
Jak sama nazwa wskazuje, służy do kontroli pracy. Zapobiegają przeładowaniu jak i rozładowaniu akumulatora. Występują w instalacjach autonomicznych.

Akumulator
Służy do magazynowania energii produkowanej przez moduł PV. Naładowany akumulator dostarcza energie elektryczną do odbiorników, gdy nie ma promieniowania słonecznego lub jest ono niewystarczające. np. w nocy. Stanowi formę bufora umożliwiającego wykorzystanie energii poza okresem pracy autonomicznych i backupowych, niezależnie od tego czy odbierany prąd jest prądem stałym (DC) czy też przemiennym (AC).
Większość akumulatorów używanych w systemach fotowoltaicznych jest bezobsługowa.

Inwerter
Zamieniają prąd stały (DC) produkowany przez moduły fotowoltaiczne, w prąd przemienny (AC), który jest potrzebny do zasilania większości urządzeń. Występuje w instalacjach autonomicznych, w przypadku jeśli potrzebny jest dostęp do prądu przemiennego (AC) lub w systemach współpracujących z siecią energetyczną.

Okablowanie
Stosuje się specjalistyczne przewody odporne na promieniowanie PV oraz złącza systemowe.

Urządzenia do nadzoru

Zabezpieczenia
Jak we wszystkich instalacjach elektrycznych stosuje się urządzenia do nadzoru i zabezpieczenia.

Najprostszym zastosowaniem urządzeń PV jest układ on-grid- współpraca z siecią. Moduł fotowoltaiczny zbudowany jest z dużej ilości fotoogniw, które dzięki wewnętrznym połączeniom wytwarzają prąd dostarczany do gniazd elektrycznych umieszczonych z tyłu modułu. Jest to jednak prąd stały. Większość urządzenia stosowane w przemyśle, biurach oraz gospodarstwach domowych są zaprojektowane i przystosowane do napięcia zmiennego. Wymusza to zastosowanie w systemie fotowoltaicznym przetwornicy zmieniającej prąd stały na prąd zmienny o napięciu 230V. Zgodnie z założeniami prąd w całości przekazywany jest do sieci publicznej, a zamontowany licznik pokazuje ilość wyprodukowanej przez system energii. Elektrownie słoneczne o mocy od 3 kW do 10 kW są przeznaczone dla domków jednorodzinnych, gospodarstw oraz firm i obiektów usługowych.

Skontaktuj się z nami!

    Poznaj nas!

    Jesteśmy specjalistami w instalacjach fotowoltaicznych, solarnych oraz instalacjach hybrydowych „TWIN”. Skorut Systemy Solarne ® Sp. z o.o. to wysoka jakość usług oraz wieloletnie doświadczenie.

    Szukasz informacji o cenach, promocjach czy specjalnych ofertach? Wyślij zapytanie dotyczące instalacji w domach jak i obiektach komercyjnych.