INFORMACJA O KOLEKTORACH HYBRYDOWYCH „TWIN”

Efektem ciągłej obserwacji nowoczesnych światowych trendów rozwoju technologii PV oraz bogatego doświadczenia firmy Skorut Systemy Solarne ® Sp. z o.o. w dziedzinie budowy instalacji wykorzystujących energię słoneczną jest zaprojektowany moduł fotowoltaiczny z grzewczym kolektorem słonecznym o nazwie „TWIN”.

Jest to wysokowydajny przetwornik energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną i energię cieplną.

Główne atuty kolektora hybrydowego „TWIN”:

 • urządzenie kogeneracyjne z możliwością pracy każdego z układów niezależnie od siebie
 • wysoka sprawność energetyczna i cieplna
 • łatwy i szybki montaż
 • praca każdego z generatorów jest samodzielna, możliwość przerwania procesu transportu energii w każdym przypadku, bez negatywnego wpływu na urządzenie
 • efektywna współpraca z pompami ciepła
 • długa żywotność sięgająca nawet 30 lat ciągłej pracy
 • może znaleźć zastosowanie zarówno w niewielkich instalacjach przydomowych, jak i dużych instalacjach np. elektrowniach przemysłowych

Nowy kolektor „TWIN” stanowi hybrydowe połączenie struktury fotowoltaicznej PV z wysokiej jakości kolektorem termicznym. W wyniku konwersji promieniowania słonecznego urządzenie w tym samym czasie generuje prąd elektryczny i odbiera ciepło odpadowe. Struktura fotowoltaiczna jest schładzana poprzez wysokowydajny absorber ciepła, pracuje w niższej temperaturze, co ma wpływ na zwiększenie mocy generowanego prądu elektrycznego przez ogniwa PV.

Kolektor hybrydowy „TWIN” skutecznie zapobiega spadkowi wydajności pracy paneli fotowoltaicznych w słoneczne dni w trakcie nagrzewania ogniw.

Powyżej temperatury 28 st. C wzrost temperatury panela o 1 st. C zmniejsza sprawność o 0,45% (pierwszy powód stosowania tych urządzeń).

Moc [Wp]

Temperatura °C

Kolektor hybrydowy „TWIN” jest wysokowydajnym urządzeniem kogeneracji  energii OZE dla zaspokojenia  potrzeb  bytowych w zakresie pozyskania energii elektrycznej i cieplnej w możliwie najdłuższym czasie,  tj. o każdej porze w roku (drugi powód stosowania kolektora hybrydowego „TWIN”).

Przykłady zastosowania kolektorów TWIN

Instalacje z kolektorami hybrydowymi „TWIN” w sposób bardzo praktyczny wykorzystuje się w gospodarstwach indywidualnych, do wytwarzania ciepłej wody użytkowej i prądu na potrzeby własne.

Najlepsze wykorzystanie możliwości kolektora hybrydowego „TWIN” powoduje jego użycie w układzie z pompą ciepła…

… oraz w miejscach zawierających duże zapotrzebowanie na podgrzaną wodę i c.w.u., np. do przydomowych basenów, w hotelach, szpitalach, kąpieliskach miejskich, SPA, DPS itp.

oraz także wieloszeregowy układ modułów PVT o większej zainstalowanej mocy znajdzie również  zastosowanie do zasilania nadwyżką ciepłej wody do instalacji technologicznych zakładów przemysłowo-usługowych lub jako poddostaw c.w.u. do instalacji kotłowni osiedlowych.

Przyszłość kolektora hybrydowego „TWIN” to budownictwo solarne z elementami systemu BIPVT

Kolektory hybrydowy „TWIN” wychodzą naprzeciw krajowym normom budowlanym, wydawanym w oparciu o Dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

 • W maju 2010 roku Parlament Europejski i Rada UE uchwaliły nową dyrektywę, której głównym celem jest łączne 20% obniżenie zużycia energii w sektorze budownictwa całej Unii Europejskiej.
 • Pierwsze przepisy implementujące nowe regulacje, w tym konieczność posiadania świadectw energetycznych, obowiązują od  stycznia 2013 r., zaś dotyczące zerowego zużycia energii oraz jej pochodzenia ze źródeł odnawialnych, zlokalizowanych w pobliżu każdego nowego budynku, będą obowiązywały od stycznia 2021 roku.
 • Od 1 stycznia 2019 r. nowe budynki  w całej UE zajmowane przez sektor publiczny lub do niego należące były budynkami „o niemal zerowym zużyciu energii”, a do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie pozostałe nowe budynki.
 • Od 9 lipca 2013 r. każdy nowo wybudowany budynek będzie musiał spełniać określone w dyrektywie normy, dotyczące minimalnej charakterystyki energetycznej. Przed rozpoczęciem budowy, inwestor będzie musiał ponadto przeanalizować techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości wykorzystania alternatywnych systemów dostaw energii w oparciu o źródła odnawialne. Stosowna dokumentacja będzie wymagana przy wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę, które nie zostanie wydane w przypadku braku lub niekompletności danych.

Zapraszamy Państwa do korzystania z kolektorów hybrydowych „TWIN” i montażu instalacji z ich zastosowaniem.

OFERTA NAJNIŻSZA NA RYNKU

Kolektory TWIN

Skontaktuj się z nami!

  Poznaj nas!

  Jesteśmy specjalistami w instalacjach fotowoltaicznych, solarnych oraz instalacjach hybrydowych „TWIN”. Skorut Systemy Solarne ® Sp. z o.o. to wysoka jakość usług oraz wieloletnie doświadczenie.

  Szukasz informacji o cenach, promocjach czy specjalnych ofertach? Wyślij zapytanie dotyczące instalacji w domach jak i obiektach komercyjnych.