Aktualności

Wsparcie na uzyskanie zagranicznej ochrony patentowej dla nowego typu kolektora słonecznego

Firma Skorut Systemy Solarne ® Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wsparcie na uzyskanie zagranicznej ochrony patentowej dla nowego typu kolektora słonecznego.Umowa na dofinansowanie nr. UDA-POIG.05.04.01-12-002/12-00 w ramach działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, Podziałania 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej osi priorytetowej 5 – Dyfuzja Innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Inwestujemy w waszą przyszłość”.

Pobierz .PDF