Dom Pomocy Społecznej przy os. Hutniczym w Krakowie

 1. Ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych budynków poniżej poziomu gruntu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej – 286,04 m2
 2. Ocielenie dachu wełną mineralną – 534,99 m2
 3. Ocieplenie kominów ponad połacią dachu – 48,87 m2
 4. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowe zewnętrznej – 208,53 m2
 5. Wymianę instalacji, grzejników i zaworów c.co – 76 szt. grzejników
 6. Modernizację c.w.u. poprzez wymianę termy gazowej na węzeł cieplny MPEC
 7. Wymianę opraw świetlówkowych na nowe LEDowe – 252 szt.
 8. Budowę instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 9,18 kWp
 9. Wymianę pokrycia dachowego z blachy trapezowej na blachę płaską powlekaną wraz z wymianą deskowania – 508,12 m2
 10. Remont balustrad balkonowych – 14,28 m
 11. Remont schodów, wejść do budynków, ułożenie kostki brukowej 333,62 m2
 12. Montaż szklanego zadaszenia nad wejściem
 13. Montaż budek lęgowych i zapewnienie nadzoru ornitologa i chiropterologa

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie

Zakres prac obejmował:

 

 1. Docieplenie przegród zewnętrznych
 2. Miejscową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
 3. Hydroizolację i ocieplenie ścian fundamentowych
 4. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 18 kW
 5. Wymianę opraw oświetlenia na technologię LED
 6. Wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami
 7. Wykonanie remontu pomieszczenia węzła ciepłowniczego
 8. Wymianę obróbek blacharskich
 9. Ułożenie opaski z kostki brukowej wokół budynków
 10. Remont tarasu
 11. Wymianę rurociągu ciepłowniczego pomiędzy budynkiem głównym i biurowym
 12. Wymianę balustrad balkonowych i tarasowych
 13. Montaż budek lęgowych oraz zapewnienie nadzoru ornitologa i chiropterologa
 14. Rozbiórkę i odbudowę schodów zewnętrznych
 15. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

Zakres prac obejmował:

 1. Docieplenie przegród zewnętrznych
 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 3. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych
 4. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
 5. Wymiana oświetlenia
 6. Wymiana instalacji c.o.
 7. Wymiana instalacji odgromowej
 8. Roboty budowlane towarzyszące, wykończeniowe i remontowe

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Zakres prac obejmował:

 1. Docieplanie ścian budynku
 2. Izolacja stropu
 3. Izolacja ścian fundamentowych
 4. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
 5. Montaż instalacji magazynowania i cyrkulacji c.w.u.
 6. Montaż układu zarządzania systemem ogrzewania budynku
 7. Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 10 kW wraz z instalacją i podłączeniem do instalacji eNN

Katowice

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie węzła ciepłej wody użytkowej o mocy 160 kW
 2. Wykonanie węzła cieplnego instalacji centralnego ogrzewania o mocy 1100 kW
 3. Wykonanie węzła cieplnego instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o wymianę zaworów termostatycznych oraz zamontowanie zaworów regulacyjnych
 4. Dostawa i montaż 150 szt. kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 352,5 m2 i mocy 289,5 kW wraz z urządzeniami niezbędnymi do wykonania zadania
 5. Modernizację instalacji wentylacji w oparciu montaż układów do odzysku ciepła – zestawów dodatkowych wymienników glikolowych. tzw. rekuperatorów oraz dostawę i montaż centrali wentylacyjnej

Szkoła Podstawowa w Sierosławicach

Zakres prac obejmował:

 1. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
 2. Modernizacja instalacji c.o.
 3. Montaż systemu słonecznego ogrzewania c.w.u. o mocy 27 kW
 4. Montaż pompy ciepła o mocy 30 kW, wykorzystująca energię geotermalną
 5. Prace związane z wentylacją mechaniczną, oraz pracami budowlanymi i ociepleniem ścian w obiekcie Sali gimnastycznej

West Bud

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż ekonomizera na kotle o mocy 500 kW
 2. Włączanie odzyskanego ciepła do instalacji podgrzewu c.w.u
 3. Roboty ogólnobudowlane

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach

Zakres prac obejmował:

 1. Demontaż starych urządzeń kotłowni olejowej
 2. Montaż nowych urządzeń kotłowni
 3. Instalacja AKPIA (układ sterowania elektr. Zespołami kotłowni i instalacji solarnej)
 4. Izolacje rur, próby