Dom Pomocy Społecznej przy os. Hutniczym w Krakowie

 1. Ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych budynków poniżej poziomu gruntu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej – 286,04 m2
 2. Ocielenie dachu wełną mineralną – 534,99 m2
 3. Ocieplenie kominów ponad połacią dachu – 48,87 m2
 4. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowe zewnętrznej – 208,53 m2
 5. Wymianę instalacji, grzejników i zaworów c.co – 76 szt. grzejników
 6. Modernizację c.w.u. poprzez wymianę termy gazowej na węzeł cieplny MPEC
 7. Wymianę opraw świetlówkowych na nowe LEDowe – 252 szt.
 8. Budowę instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 9,18 kWp
 9. Wymianę pokrycia dachowego z blachy trapezowej na blachę płaską powlekaną wraz z wymianą deskowania – 508,12 m2
 10. Remont balustrad balkonowych – 14,28 m
 11. Remont schodów, wejść do budynków, ułożenie kostki brukowej 333,62 m2
 12. Montaż szklanego zadaszenia nad wejściem
 13. Montaż budek lęgowych i zapewnienie nadzoru ornitologa i chiropterologa

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie

Zakres prac obejmował:

 

 1. Docieplenie przegród zewnętrznych
 2. Miejscową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
 3. Hydroizolację i ocieplenie ścian fundamentowych
 4. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 18 kW
 5. Wymianę opraw oświetlenia na technologię LED
 6. Wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami
 7. Wykonanie remontu pomieszczenia węzła ciepłowniczego
 8. Wymianę obróbek blacharskich
 9. Ułożenie opaski z kostki brukowej wokół budynków
 10. Remont tarasu
 11. Wymianę rurociągu ciepłowniczego pomiędzy budynkiem głównym i biurowym
 12. Wymianę balustrad balkonowych i tarasowych
 13. Montaż budek lęgowych oraz zapewnienie nadzoru ornitologa i chiropterologa
 14. Rozbiórkę i odbudowę schodów zewnętrznych
 15. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

Zakres prac obejmował:

 1. Docieplenie przegród zewnętrznych
 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 3. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych
 4. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
 5. Wymiana oświetlenia
 6. Wymiana instalacji c.o.
 7. Wymiana instalacji odgromowej
 8. Roboty budowlane towarzyszące, wykończeniowe i remontowe

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Zakres prac obejmował:

 1. Docieplanie ścian budynku
 2. Izolacja stropu
 3. Izolacja ścian fundamentowych
 4. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
 5. Montaż instalacji magazynowania i cyrkulacji c.w.u.
 6. Montaż układu zarządzania systemem ogrzewania budynku
 7. Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy 10 kW wraz z instalacją i podłączeniem do instalacji eNN

Budynek wielofunkcyjny w Czernichowie oraz budynek Przedszkola Samorządowego w Wołowicach

Zakres prac obejmował:

 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą
 2. Termo i hydroizolacja ścian fundamentowych
 3. Wymiana pokrycia dachowego
 4. Ocieplenie stropu
 5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 6. Wykonanie opaski wokół budynku
 7. Wymiana orynnowania i obróbek blacharskich
 8. Częściowe malowanie istniejącej elewacji
 9. Inne drobne prace termo modernizacyjne niezbędne do wykonania zadania
 10. Instalacja centralnego ogrzewania
 11. Instalacja ciepłej wody użykowej
 12. Instalacja kotłowni gazowej
 13. Instalacja glikolowa nagrzewnicy
 14. Instalacja wentylacji mechanicznej
 15. Wymiana oświetlenia wewnętrznego
 16. Instalacja oświetlenia elewacji
 17. Instalacja odgromowa
 18. Prace elektryczne

MOSiR w Stalowej Woli

Zakres prac obejmował:

 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą
 2. Ocieplenie stropodachów części administracyjnej i łączników
 3. Wymianę ślusarki stalowej i okien PCV
 4. Wykonanie opaski wokół budynku
 5. Wykonanie szklanych zadaszeń nad niektórymi wejściami
 6. Wymianę orynnowania i obróbek blacharskich
 7. Częściowe malowanie istniejącej elewacji
 8. Instalację odzysku ciepła z kanalizacji oraz wód popłucznych
 9. Instalację solarną o mocy 0,42 MW
 10. Instalację paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 28 kW
 11. Instalację centralnego ogrzewania
 12. Wentylację mechaniczną
 13. Wymianę oświetlenia wewnętrznego
 14. Wymianę oświetlenia zewnętrznego
 15. Instalację oświetlenia elweacji
 16. Instalacją odgromową
 17. Dostawa i montaż 2 węzłów cieplnych o łącznej mocy 306 kW

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Zakres prac obejmował:

 1. Docieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych
 2. Docieplenie stropodachu pełnego i wentylowego
 3. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
 4. Wymiana bram garażowych
 5. Drobne prace modernizacyjne
 6. Modernizacja instalacji odgromowej
 7. Modernizacja instalacji oświetlenia
 8. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy o łącznej mocy cieplnej 38 kW
 9. Modernizacja instalacji c.o.
 10. Instalacja kolektorów słonecznych o łącznej mocy cieplnej 38 kW wspomagających istniejący system przygotowania c.w.u.
 11. Rozbiórka fragmentu muru

Katowice

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie węzła ciepłej wody użytkowej o mocy 160 kW
 2. Wykonanie węzła cieplnego instalacji centralnego ogrzewania o mocy 1100 kW
 3. Wykonanie węzła cieplnego instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o wymianę zaworów termostatycznych oraz zamontowanie zaworów regulacyjnych
 4. Dostawa i montaż 150 szt. kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 352,5 m2 i mocy 289,5 kW wraz z urządzeniami niezbędnymi do wykonania zadania
 5. Modernizację instalacji wentylacji w oparciu montaż układów do odzysku ciepła – zestawów dodatkowych wymienników glikolowych. tzw. rekuperatorów oraz dostawę i montaż centrali wentylacyjnej

Szkoła Podstawowa w Sierosławicach

Zakres prac obejmował:

 1. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
 2. Modernizacja instalacji c.o.
 3. Montaż systemu słonecznego ogrzewania c.w.u. o mocy 27 kW
 4. Montaż pompy ciepła o mocy 30 kW, wykorzystująca energię geotermalną
 5. Prace związane z wentylacją mechaniczną, oraz pracami budowlanymi i ociepleniem ścian w obiekcie Sali gimnastycznej

West Bud

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż ekonomizera na kotle o mocy 500 kW
 2. Włączanie odzyskanego ciepła do instalacji podgrzewu c.w.u
 3. Roboty ogólnobudowlane

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach

Zakres prac obejmował:

 1. Demontaż starych urządzeń kotłowni olejowej
 2. Montaż nowych urządzeń kotłowni
 3. Instalacja AKPIA (układ sterowania elektr. Zespołami kotłowni i instalacji solarnej)
 4. Izolacje rur, próby