Puszczykowo

Zakres prac obejmował:

 1. Prace wykonane przez firmę Skorut Systemy Solarne ® Sp. z o.o. obejmowały dostawę i montaż kolektorów słonecznych w liczbie 172 sztuk, o łącznej powierzchni absorpcji 405,92m2 i mocy 326,8 kW.
 2. Roboty budowlane przystosowujące dach budynku do montażu kolektorów słonecznych (obejmujące wykonanie konstrukcji stalowych nośnych pod kolektory)
 3. Wykonanie, transport i montaż dachu stalowej kompletnej konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne
 4. Montaż kolektorów słonecznych na konstrukcji stalowej wraz z systemowymi zamocowaniami
 5. Wykonanie rurociągów instalacji kolektorów słonecznych
 6. Wykonanie instalacji technologicznej kolektorów słonecznych
 7. Wykonanie podłączenia instalacji technologicznej do istniejącego źródła ciepła
 8. Poprowadzenie przewodów automatyki i czujników temperatury instalacji zasilające oraz instalacji akpia wraz z odpowiednim ich zamocowaniem oraz zabezpieczeniem
 9. Podłączenie instalacji kolektorów do instalacji odgromowej
 10. Wykonanie instalacji zrównoważenia potencjałów w pomieszczeniach technicznych, gdzie prowadzona jest instalacja rurowa i są zamontowane urządzenia
 11. Niezbędne prace budowlane i wykończeniowe
 12. Przeprowadzenie wszelkich prób szczelności, płukania pod nadzorem przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru
 13. Zaizolowanie rurociągów oraz Jacketing
 14. Napełnienie instalacji
 15. Odpowietrzenie, uruchomienie i regulacja instalacji
 16. Wykonanie ewentualnych otworów montażowo-transportowych w stropach, ścianach itp. z późniejszym doprowadzeniem ich do stanu pierwotnego
 17. Podłączenie spustów z zasobników solarnych i istniejącej kanalizacji
 18. Uczestnictwo w przeszkoleniu personelu, odbiorze UDT oraz ewentualne uzupełnienie instalacji zgodnie z zaleceniami

Wieliczka

Zakres prac obejmował:

 1. Dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych na 15 obiektach użyteczności publicznej Gminy Wieliczka
 2. Podpięcie pod istniejące zasilanie ciepłej wody użytkowej z rozruchem technologicznym tych instalacji
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla każdego z obiektów

Milicz

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonaniu instalacji solarnych w budynkach Domów Pomocy Społecznej

Kędzierzyn Koźle

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż kolektorów słonecznych
 2. Montaż izolowanych rur miedzianych i wielowarstwowych z wkładką aluminiową wraz z armaturą
 3. Wpięciu instalacji solarnej do istniejącego układu budynku
 4. Montaż układów automatyki
 5. Wykonaniu prób ciśnieniowych na szczelności instalacji oraz sprawdzeniu poprawności działania armatury zabezpieczającej
 6. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne

Charsznica

Zakres prac obejmował:

 1. Instalacji kolektorów słonecznych wraz z pozostałymi elementami systemu w celu podgrzewu c.w.u.
 2. Wykonanie projektów technicznych wykonania instalacji dla wszystkich budynków objętych projektem
 3. Dostawie urządzeń i materiałów
 4. Montaż i uruchomieniu instalacji solarnych oraz wpięcie ich w istniejące systemy grzewcze
 5. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory

Brzesko

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż kolektorów słonecznych
 2. Montaż i układanie izolowanych rur miedzianych i stalowych ocynkowanych
 3. Montaż urządzeń przewidzianych w projekcie
 4. Montaż poszczególnych elementów armatury instalacyjnej
 5. Wpięci instalacji do istniejącej instalacji w budynkach
 6. Montaż układów automatyki
 7. Wykonaniu prób ciśnieniowych na szczelności instalacji oraz sprawdzenie poprawności działania armatury zabezpieczającej
 8. Zabezpieczeniu miejsc przebić przejść rur w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynku
 9. Uruchomieniu układu i regulacji
 10. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne

Limanowa

Zakres prac obejmował:

 1. Wymianę zewnętrznej instalacji c. o.
 2. Montaż kolektorów słonecznych na budynkach

Pensjonat - Łucja Filas w Rabce Zdrój

Zakres prac obejmował:

 1. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
 2. Montaż systemu słonecznego ogrzewania c.w.u. o łącznej powierzchni 48 m2 składający się z 24 kolektorów.
 3. Zespół zamocowań, konstrukcja wsporcza kolektorów
 4. Montaż kotła c.o.

Politechnika Częstochowska

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż instalacji solarnego składającego się z 117 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcji 271 m2 i mocy 301 kW
 2. Budowa wiaty z pomieszczeniami wymiennikowni c.w.u. oraz warsztatu z dachem stanowiącym podstawę pod konstrukcje wsporczą
 3. Modernizacja sieci sieplnej c.o.
 4. Budowa systemu monitorującego i sterującego pracą zespołów kotłów, instalacji solarnej, instalacji c.o. i c.wu. z uwzględnieniem potrzeb procesu dydaktycznego

Politechnika Krakowska

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż systemu słonecznego ogrzewania c.w.u na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubomierzu

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie instalacji solarnej składającej się z 8 kolektorów słonecznych o pow. 16 m2 i łącznej mocy 12 kW z modułem transportu energii solarnej Solarpol
 2. Demontaż starych urządzeń kotłowni
 3. Montaż nowych urządzeń kotłowni
 4. Instalacja AKPIA (układ sterowania elektr. Zespołami kotłowni i instalacji solarnej)
 5. Izolacje rur, próby
 6. Przeróbka instalacji gazowej i elektrycznej
 7. Roboty budowlane uzupełniające
 8. Modernizacja instalacji c.o. w budynkach o pow. 940,5 m2 wraz z wymianą grzejników 64 szt.
 9. Montaż systemów kominowych (pracujących w podciśnieniu)
 10. Wykonanie nowej instalacji gazowej i elektrycznej
 11. Roboty budowlane uzupełniające
 12. Modernizacja instalacji c.o. w budynku

Szpital Głuchołazy

Zakres prac obejmował:

 1. Modernizacja pomieszczeń sterowni
 2. Montaż instalacji solarnej, składającej się z 120 kolektorów o łącznej powierzchni 255,6 m2
 3. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod kolektory

Zibi

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie projektu instalacji solarnej
 2. Wniosków do instytucji proekologicznych
 3. Planem BiOZ
 4. Wykonanie instalacji solarnej złożonej z 24 kolektorów słonecznych

Żywiec-Mosir

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie instalacji solarnej złożonej z 120 kolektorów słonecznych
 2. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne

Żywiec-przedszkole nr 9

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie instalacji solarnej złożonej z 9 kolektorów słonecznych
 2. Montaż instalacji solarnej, montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory
 3. Wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych przy realizacji zadania

Łapsze Niżne

Zakres prac obejmował:

 1. Dostawa kolektorów słonecznych i urządzeń przewidzianych w projekcie
 2. Montaż kolektorów słonecznych
 3. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne
 4. Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem łącznie 128 zestawów kolektorów słonecznych w budynkach prywatnych położonych na terenie Gminy Łapsze Niższe

Księżpol

Zakres prac obejmował:

 1. Kompleksową usługę polegająca na zaprojektowaniu, dostawie i montażu kompletnych instalacji „zestawów solarnych”, stanowiących instalacje solarne wyposażone w grupy pompowe współ zasilane prądem z instalacji fotowoltaicznej

Mszana Dolna

Zakres prac obejmował:

 1. Instalację kolektorów słonecznych wraz z pozostałymi elementami systemu w celu podgrzewu c.w.u.
 2. Dostawę urządzeń i materiałów
 3. Montaż i uruchomienie instalacji solarnych oraz wpięcie ich w istniejące systemy grzewcze
 4. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne

Barbara Kotulska

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż instalacji solarnej składającej się z 2 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 4,26 m2

Bronislaw Gielas

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż instalacji solarnej składającej się z 2 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 4,26 m2

Bronisława Kania

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż instalacji solarnej, składającej się z 9 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 19,17 m2
 2. Montaż kotła gazowego

Wiesław Flig

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż instalacji solarnej składającej się z 3 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 6,39m2

Halina Jamróz

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż instalacji solarnej składającej się z 3 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 6,39 m2

Antoni Kaleta

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż instalacji solarnej składającej się z 3 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 6,39 m2

Jan Kasprzak

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż instalacji solarnej składającej się z 2 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 4,26 m2

Bolesław Kasprzak

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż instalacji solarnej składającego się z 2 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 4,26 m2

Rafał Kłosowski

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż instalacji solarnej składającej się z 2 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 4,26 m2

Krystyna Łabuz

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż instalacji solarnej składającej się z 3 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 6,39 m2

Wioletta Szczyrbak

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż instalacji solarnej składającej się z 3 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 6,39 m2

Wiesław Gabryś

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż instalacji solarnej składającej się z 3 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 6,39 m2

Zając Władysław

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż instalacji solarnej składającej się z 3 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 6,39 m2

Zbigniew Ślusarczyk

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż instalacji solarnej składającej się z 2 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 4,26 m2

Waldemar Władyga

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż instalacji solarnej składającej się z 2 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 4,26 m2

MOSiR Jarosław

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż 90 szt. kolektorów słonecznych – na ścianie budynku o łącznej powierzchni absorpcji 153 kW
 2. Wykonanie konstrukcji stalowej pod kolektory słoneczne – na ścianie budynku
 3. Montaż układu grzewczego instalacji solarnej z dwoma zasobnikami
 4. Wykonanie sześciu studni głębinowych
 5. Dostawa i montaż trzech pomp ciepła wraz ze zbiornikami buforowymi
 6. Wykonanie instalacji odzysku ciepła z agregatu chłodniczego
 7. Wykonanie rurociągów instalacji solarnej wraz z izolacjami termicznymi i niezbędną armaturą – łączącej kolektory z układem grzewczym w kotłowni
 8. Wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z armaturą, łączącej układ grzewczy w kotłowni z armaturą wypływową
 9. Wykonanie instalacji elektrycznych
 10. Wykonanie niezbędnych robót demontażowych, robót budowlanych związanych z przyjściem przez przegrody budowlane oraz niezbędnych prób, odbiorów i uruchomień
 11. Wykonanie ogrodzenia

Brzesko

Zakres prac obejmował:

 1. Montażu kolektorów słonecznych
 2. Montażu i układaniu izolowanych rur miedzianych i stalowych ocynkowanych
 3. Montażu urządzeń przewidzianych w projekcie
 4. Montażu poszczególnych elementów armatury instalacyjnej
 5. Wpięciu instalacji do istniejącej instalacji w budynkach
 6. Montażu układów automatyki
 7. Wykonaniu prób ciśnieniowych na szczelności instalacji oraz sprawdzenie poprawności działania armatury zabezpieczającej
 8. Zabezpieczeniu miejsc przebić przejść rur w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynku
 9. Uruchomieniu układu i regulacja
 10. Montażu konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne

Bukowina

Zakres prac obejmował:

 1. Łącznie zamontowano 81 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcji 172,54m2 i mocy 137,7 kW
 2. Dostawa kolektorów słonecznych i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia
 3. Montaż instalacji solarnej i konstrukcji wsporczej pod kolektory
 4. Uruchomienie systemu solarnego, wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy

Jarnołtówek

Zakres prac obejmował:

 1. Modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymiana starej niesprawnej instalacji wewnętrznej, montaż grzejników, montaż zaworów termostatycznych, regulacja instalacji
 2. Wykonanie projektu instalacji kolektorów słonecznych w oparciu o zastosowanie systemu solarnego złożonego z 408 kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 869,04m2 i mocy 693,60 kW
 3. Wykonanie projektu architektonicznego przebudowy pomieszczeń zaplecza basenu oraz zaplecza technicznego wraz z projektami branżowymi obejmujące branże: sanitarną: – wod. – kan., technologia kotłowni na ekogroszek (dwie jednostki kotłowe: 250 kW – 1 szt. 350 kW – 1 szt) wraz z instalacją c.o. dla hali basenu, technologia wody basenowej, wentylacja hali basenowej oraz zaplecza basenowego, elektryka
 4. Wykonanie projektu instalacji systemu zarządzania energią i monitorowania w oparciu o Centralny System Nadzoru (BMS)
 5. Dostawę i montaż kolektorów słonecznych 408 szt. o powierzchni absorpcji 869,04m2 i mocy 693,60 kW
 6. Wykonanie audytów energetycznych
 7. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne
 8. Uruchomienie systemy solarnego
 9. Modernizację instalacji wentylacji basenu oraz podgrzewu wody dla potrzeby basenu z zastosowaniem rekuperatora o mocy minimum 100 kW oraz pompy ciepła o mocy grzewczej minimum 40kW i mocy elektrycznej 8kW
 10. Kompleksowa modernizację kotłowni o mocy 600 kW wraz z instalacją c.o. na ekogroszek
 11. Wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji
 12. Wykonanie robót budowlanych: zakres termomodernizacyjny, prace ogólnobudowlane i konstrukcyjne postawienie ścian działowych, zamiast konstrukcji dachu, wykonanie niecki basenowej, ocieplenie pokrywy dachu basenu płytą warstwową, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana przeszklenia ściany basenu

Konstancin Jeziorna

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie i montaż konstrukcji nośnych pod kolektory (na dachu płaskim)
 2. Dostarczenie i montaż kolektorów wraz z niezbędnymi elementami pomocniczymi (szyny, zestawy połączeniowe, złączki, zawory zasuwowe, przepływomierze, odpowietrzniki)
 3. Wykonanie instalacji solarnej współpracującej z zespołem 2 wymienników basenowych wraz z niezbędnymi urządzeniami
 4. Wykonanie instalacji solarnej pracującej z zespołem 6 wymienników pracujących w układzie glikol-woda wraz z urządzeniami zabezpieczającymi
 5. Izolację rur, próby, obróbka blacharska rurociągów zewnętrznych
 6. Instalację odgromowa
 7. Instalację AKPiA (układ sterownia elekt. zespołami kolektorów i wymienników, aktywny system pomiaru szczególnych parametrów pracy)
 8. Roboty budowlane i uzupełniające

Kozy

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż instalacji solarnej na dachu pływalni złożonej z 78 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcji 166,14m2 i mocy 132,6 kW
 2. Modernizację instalacji c.w.u.
 3. Modernizację instalacji technologii basenowej
 4. Modernizację instalacji wentylacji

Tor Kajakowy w Krakowie

Zakres prac obejmował:

 1. Instalację solarną 90 kolektorów połaciowych z konstrukcją stalową
 2. Wzmocnienie 48 płatwi
 3. Uzyskanie powierzchni absorpcji – 226,8m2 oraz mocy – 180 kW

Krosno

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż 114 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcji 242,82m2 i mocy 193,8 kW
 2. Dostawę kolektorów słonecznych i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania
 3. Uruchomienie systemy solarnego, wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy

Łańcut

Zakres prac obejmował:

 1. Dostawę i montaż 108 sztuk kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcyjnej wynoszącej 230,04 m2 i projektowanej mocy max rzędu 183,6 kW
 2. Montaż instalacji solarnej
 3. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne

Łańsk

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż kolektorów słonecznych wraz z instalacją solarną w każdym z budynków oraz ich wpięciu w instalacje przygotowania ciepłej wody użytkowej w kotłowniach tych budynków z wykorzystaniem istniejącej automatyki kotłowej

Kraków

Zakres prac obejmował:

 1. Instalacje kolektorów słonecznych na obiektach sportowych w Krakowie, część 1 – basen przy ul. Kurczaba w Krakowie
 2. Dostawę i montaż kolektorów słonecznych i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania, łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych to 54 szt. o powierzchni absorpcji 127,44 m2 i mocy 102,6 kW

Wieliczka

Dostarczyliśmy i zamontowaliśmy kolektory słoneczne w 15 budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wieliczka.
Zakres prac obejmował:

 1. Basen, hala Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne w Wieliczce
  Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 135 szt. o łącznej powierzchni absorcji 318,60 m2 i mocy 256,59 kW.
 2. Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich
  Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 15 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 35,40 m2 i mocy 28,5 kW.
 3. Gimnazjum w Koźmicach Wielkich
  Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 16 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 37,76 m2 i mocy 30,4 kW
 4. Orlik w Parku Adama Mickiewicza
  Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 15 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 35,40 m2 i mocy 28,5 kW
 5. Korty Tenisowe w Parku Adama Mickiewicza
  Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 12 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 28,32 m2 i mocy 22,8 kW
 6. Szkoła Podstawowa w Golkowicach
  Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 8 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 18,88 m2 i mocy 15,2 kW
 7. Szkoła Podstawowa w Podstolicach
  Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 9 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 21,24 m2 i mocy 17,1 kW
 8. Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach
  Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 4 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 9,44 m2 i mocy 7,6 kW
 9. Szkoła Podstawowa w Gorzkowie
  Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 8 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 18,88 m2 i mocy 15,2 kW
 10. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce
  Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 24 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 56,64 m2 i mocy 45,6 kW
 11. Świetlica w Koźmicach Wielkich
  Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 16 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 37,76 m2 i mocy 30,4 kW
 12. Dom Ludowy w Czarnochowicach
  Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 6 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 14,16 m2 i mocy 11,4 kW
 13. Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach
  Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 16 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 37,76 m2 i mocy 30,4 kW
 14. Dom Ludowy w Grabiu
  Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 10 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 23,60 m2 i mocy 19 kW
 15. Przedszkole w Strumianach
  Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 10 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 9,44 m2 i mocy 7,6 kW

Żywiec

Zakres prac obejmował:

 1. Dostawę kolektorów słonecznych i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania
 2. Wykonanie instalacji solarnej złożone z 120 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcji 255,6 m2 i mocy 208,8 kW
 3. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne