Instalacja fotowoltaiczno-kogeneracyjna Charsznica

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie instalacji fotowoltaiczno-kogeneracyjnej o mocy 89,7 kWp na gruncie
 2. Przygotowanie terenu pod montaż konstrukcji
 3. Wykonanie konstrukcji pod panele pv i pvt
 4. Montaż modułów fotowoltaicznych
 5. Montaż modułów kogeneracyjnych pvt
 6. Montaż inwerterów wraz z systemem monitorowania instalacji
 7. Montaż okablowania, rozdzielnic i zabezpieczeń elektrycznych
 8. Montaż przewodów preizolowanych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Czyżyny

Zakres prac obejmował:

 1. Projekt budowlano-instalacyjny pilotażowej instalacji fotowoltaicznej
 2. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,25 kW
 3. Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej
 4. Montaż instalacji elektrycznej i uziemienia
 5. Montaż inwertorów fotowoltaicznych
 6. Montaż rozdzielnic
 7. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych
 8. Uruchomienie instalacji i podpięcie do sieci

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Siedlec

Zakres prac obejmował:

 1. Projekt wykonawczy budowlano instalacyjny instalacji fotowoltaicznej
 2. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW
 3. Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej
 4. Montaż instalacji elektrycznej i uziemienia
 5. Montaż masztów odgromowych
 6. Montaż inwertera fotowoltaicznego
 7. Montaż rozdzielnic
 8. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych
 9. Wykonanie ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej
 10. Uruchomienie instalacji i podpięcie do sieci

Pawilon Administracyjny w Krakowie

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż konstrukcji wsporczej
 2. Montaż modułów fotowoltaicznych wyposażonych w optymizery mocy
 3. Montaż falowników
 4. Montaż okablowania
 5. Montaż zabezpieczeń elektrycznych
 6. Montaż elementów sterowania
 7. Wykonanie instalacji odgromowej
 8. Roboty budowlane towarzyszące
 9. Uruchomienie techniczne, rozruch, sprawdzenie, zbadanie, włączenie do instalacji budynku oraz uruchomienie instalacji
 10. Przeprowadzenie szkoleń z obsługi i eksploatacji instalacji oraz powiązanych z nią urządzeń
 11. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji podwykonawczej, dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych

Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż konstrukcji wsporczej
 2. Montaż modułów fotowoltaicznych o mocy 10,83 kW
 3. Montaż falowników
 4. Montaż okablowania
 5. Montaż zabezpieczeń elektrycznych
 6. Montaż elementów sterowania
 7. Wykonanie instalacji odgromowej
 8. Roboty budowlane towarzyszące
 9. Uruchomienie techniczne, rozruch, sprawdzenie, zbadanie, włączenie do instalacji budynku oraz uruchomienie instalacji
 10. Przeprowadzenie szkoleń z obsługi i eksploatacji instalacji oraz powiązanych z nią urządzeń
 11. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji podwykonawczej

Politechnika Wrocławska

Zakres prac obejmował:

 1. Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych:
  – 56 sztuk modułów cienkowarstwowych o mocy 5kW
  – 27 sztuk modułów monokrystalicznych o mocy 5kW
  – 21 sztuk modułów polikrystalicznych o mocy 5 kW
  Łączna moc zamontowanych modułów fotowoltaicznych 15 kW
 2. Wykonanie monitoringu instalacji fotowoltaicznej
 3. Dostawa urządzeń niezbędnych do realizacji zadania
 4. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych

Resko

Zakres prac obejmował:

 1. Dostawa i montaż 6 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 201,89 kWp dla budynków użyteczności publicznej Gminy Resko
 2. Montaż dachówek fotowoltaicznych na Ratuszu Urzędu Miejskiego
 3. Montaż dachówek fotowoltaicznych na Centrum Kultury
 4. Montaż dachówek fotowoltaicznych na Liceum Ogólnokształconcym i Gimnazjum
 5. Montaż dachówek fotowoltaicznych na Przedszkolu Miejskim
 6. Montaż dachówek fotowoltaicznych na Szkole Podstawowej w Resku i Starogardzie
 7. Montaż konstrukcji wsporczych
 8. Dostawa paneli fotowoltaicznych
 9. Montaż zabezpieczeń elektrycznych
 10. Montaż i uruchomienie instalacji
 11. Montaż akumulatorów magazynujących wyprodukowaną energię elektryczną

Ostrzeszów

Zakres prac obejmował:

 1. Przygotowanie terenu pod inwestycję
 2. Wykonanie ogrodzenia
 3. Wykonanie wjazdu i dróg komunikacyjnych na terenie inwestycji
 4. Wykonanie konstrukcji wsporczych pod montaż modułów PV
 5. Dostawa i montaż systemu oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego
 6. Rozbudowa sieci średniego napięcia wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego obejmującego dostarczenie stacji transformatorowej dla inwestycji
 7. Dostawa i montaż modułów wraz z okablowaniem DC systemowym
 8. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 2 MWp
 9. Wykonanie okablowania wraz z uruchomieniem instalacji

Charsznica

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie instalacji fotowoltaiczno-kogeneracyjnej o mocy 89,7 kWp na gruncie
 2. Przygotowanie terenu pod montaż konstrukcji
 3. Wykonanie konstrukcji pod panele PV i PVL
 4. Montaż modułów fotowoltaicznych
 5. Montaż modułów kogerenacyjnych PVL
 6. Montaż inwerterów wraz z systemem monitorowania pracy instalacji
 7. Montaż okablowania, rozdzielnic i zabezpieczeń elektrycznych
 8. Montaż przewodów preizolowanych

Myślibórz

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 138,42 kWp oraz instalacji kolektorów słonecznych do podgrzania c.w.u dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 i Pływalni Krytej w Myśliborzu:

 1. Łączna moc zamontowanych modułów fotowoltaicznych 138,42 kWp

Dobczyce

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie konstrukcji wsporczej na gruncie
 2. Montaż paneli fotowoltaicznych i przetwornic
 3. Wykonanie układów rozliczeniowo-pomiarowych i przyłączenia do sieci OSD
 4. Wykonanie ogrodzenia i monitoringu
 5. Rozruch całości instalacji po podłączeniu jej do sieci dystrybucyjnej
 6. Wykonanie wizualizacji podstawowych parametrów elektrycznych i danych statystycznych procesu generacji energii
 7. Montaż instalacji elektrycznej

Witonia

Zakres prac obejmował:

 1. Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku o mocy 41kWp
 2. Montaż instalacji elektrycznej
 3. Montaż inwerterów fotowoltaicznych wyspowych i sieciowych
 4. Montaż konstrukcji wsporczych
 5. Montaż rozdzielnic
 6. Dostawa urządzeń niezbędnych do realizacji zadania
 7. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych

Kolbuszowa

Zakres prac obejmował:

 1. Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku pływalni Fregata
 2. Montaż instalacji elektrycznej
 3. Montaż inwerterów fotowoltaicznych
 4. Montaż konstrukcji wsporczych
 5. Montaż rozdzielnic
 6. Dostawa urządzeń niezbędnych do realizacji zadania
 7. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych

Aleksandrów

Zakres prac obejmował:

 1. Łącznie zamontowano 40 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcji 94,40 m2 i mocy 77,2 kw
 2. Dostawa kolektorów słonecznych i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia
 3. Montaż instalacji solarnej i konstrukcji wsporczej pod kolektory
 4. Uruchomienie systemu solarnego, wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy