Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność”

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie projektu technologicznego i montaż instalacji stałoprądowej modułów PVT (hybrydowych) o mocy nominalnej 39,7 kW
 2. Wykonanie projektu technologicznego i montaż instalacji zmiennoprądowej z uwzględnieniem wszelkich przeróbek oraz modernizacji istniejącej instalacji
 3. Wykonanie projektu i montaż instalacji glikolowej zawierającej technologię odzyskania ciepła poprzez zastosowanie modułów ko-generacyjnych typu PVT o łącznej mocy nominalnej min. 133kW oraz kolektorów słonecznych o mocy łącznej nominalnej 114 kW do celów podgrzewania wody użytkowej i basenu
 4. Wykonanie projektu elektrycznego i AKPiA oraz montaż instalacji grzewczych
 5. Wykonanie projektu konstrukcji nośnej modułów PVT i kolektorów słonecznych
 6. Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiór Robót
 7. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń
 8. Uruchomienie instalacji i oddanie do użytkowania

Hymon Energy Sp z o.o.

Zakres prac obejmował:

 1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,92 kW (6 paneli po 320W)
 2. Dostawa i montaż instalacji solarnej 6 kolektorów o łącznej mocy 4,62 kW
 3. Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej
 4. Montaż instalacji elektrycznej i uziemienia
 5. Wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji
 6. Sprawdzenie i uruchomienie instalacji