Aktualności

Nagroda „Budowa roku 2011”

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa uhonorował firmę Skorut Systemy Solarne ® Sp. z o.o. nagrodą w konkursie BUDOWA ROKU 2011. W maju 2012 roku zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego prestiżowego konkursu, nad którym patronat sprawuje Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Firma Skorut Systemy Solarne ® Sp. z o.o. w kategorii „Modernizacja budynków użyteczności publicznej” /w grupie X/ otrzymała nagrodę III stopnia.

Serdecznie dziękujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem laureatów nagrody BUDOWA ROKU’2011 /f. SKORUT – str.66/.

Zobacz Katalog

Modernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie krakowskim.

Inwestor: Powiat Krakowski (2 domy dziecka, 5 domów opieki społecznej)

Generalny wykonawca: Skorut Systemy Solarne ® Sp. z o.o., Myślenice

Budowę do Konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

Modernizacja budynków polegała na wykonaniu instalacji ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem systemu solarnego w dwóch domach dziecka (w Miękini i Sieborowicach) i pięciu domach opieki społecznej (w Batowicach, Czernej, Więckowicach oraz Owczarach i Karniowicach).

Zmontowano kolektory słoneczne panelowe, w tym stacje solarne, szafy sterownicze, pompy, naczynia przeponowe. Wykonano instalację solarną oraz zasilania układu ciepłą wodą z tej instalacji, a także instalację wody zimnej, instalację elektryczną w pomieszczeniu do zasobników solarnych oraz doprowadzono zasilanie elektryczne do urządzeń nowo projektowanych.

Prace budowlane obejmowały m.in. adaptację pomieszczeń na zasobniki solarne, w tym wykonanie fundamentów, podłogi i posadzki oraz okładzin ścian itp. Wykonano niezbędne roboty towarzyszące, w tym prace dekarskie w celu zapewnienia pełnej szczelności pokrycia dachu w miejscu montażu kolektorów słonecznych, oraz montaż konstrukcji kolektorów słonecznych. Zamontowano na wszystkich budynkach 433 panele solarne.

Całość prac została wykonana w ciągu ok. 5 miesięcy.

Zobacz link