W dniach 26-27 luty 2020 nasza firma uczestniczyła w Targach Enex w Kielcach, gdzie wystawiała swoje produkty w zakresie OZE. Nawiązaliśmy i odnowiliśmy wiele interesujących kontaktów.

Na początku roku szkolnego 2016/2017, w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach został uruchomiony nowy kierunek nauczania: Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej.

Dzięki współpracy Starostwa Powiatowego, Dyrekcji szkoły i firmy Skorut Systemy Solarne ® Sp. z o.o., patronat nad tą klasą objęła nasza firma. Pan Prezes Adam Skorut już od lat zabiegał o otwarcie w tutejszej szkole przyszłościowego kierunku nauczania dotyczącego Odnawialnych Źródeł Energii.

Jako patron klasy wyposażyliśmy pracownię w systemy solarne i fotowoltaiczne oraz przygotowaliśmy pełne oprogramowanie do monitoringu systemów i analizy danych. Uczniowie mogą na żywo uczestniczyć w procesie produkcji energii ze słońca. Dzięki profesjonalnemu wyposażeniu pracowni warsztatowej, uczniowie mogą zgłębić wiedzę dotyczącą systemów OZE. W ramach patronatu firma Skorut Systemy Solarne ® Sp. z o.o. organizuje lekcje pokazowe dotyczące problematyki OZE.

Firma Skorut Systemy Solarne ® Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wsparcie na uzyskanie zagranicznej ochrony patentowej dla nowego typu kolektora słonecznego.Umowa na dofinansowanie nr. UDA-POIG.05.04.01-12-002/12-00 w ramach działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną, Podziałania 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej osi priorytetowej 5 – Dyfuzja Innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Inwestujemy w waszą przyszłość”.

Pobierz .PDF

Innowator Małopolski 2012

Produkt zgłoszony do konkursu „Innowator Małopolski 2012”: „Kolektor słoneczny”. Moduł fotowoltaiczny z grzewczym kolektorem słonecznym o nazwie „TWIN”.

Innowacyjność tego produktu ma wymiar zarówno no w skali naszego przedsiębiorstwa, kraju jak i świata.

czytaj więcej

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa uhonorował firmę Skorut Systemy Solarne ® Sp. z o.o. nagrodą w konkursie BUDOWA ROKU 2011. W maju 2012 roku zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego prestiżowego konkursu, nad którym patronat sprawuje Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Firma Skorut Systemy Solarne ® Sp. z o.o. w kategorii „Modernizacja budynków użyteczności publicznej” /w grupie X/ otrzymała nagrodę III stopnia.

Serdecznie dziękujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem laureatów nagrody BUDOWA ROKU’2011 /f. SKORUT – str.66/.

Zobacz Katalog

Modernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie krakowskim.

Inwestor: Powiat Krakowski (2 domy dziecka, 5 domów opieki społecznej)

Generalny wykonawca: Skorut Systemy Solarne ® Sp. z o.o., Myślenice

Budowę do Konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

Modernizacja budynków polegała na wykonaniu instalacji ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem systemu solarnego w dwóch domach dziecka (w Miękini i Sieborowicach) i pięciu domach opieki społecznej (w Batowicach, Czernej, Więckowicach oraz Owczarach i Karniowicach).

Zmontowano kolektory słoneczne panelowe, w tym stacje solarne, szafy sterownicze, pompy, naczynia przeponowe. Wykonano instalację solarną oraz zasilania układu ciepłą wodą z tej instalacji, a także instalację wody zimnej, instalację elektryczną w pomieszczeniu do zasobników solarnych oraz doprowadzono zasilanie elektryczne do urządzeń nowo projektowanych.

Prace budowlane obejmowały m.in. adaptację pomieszczeń na zasobniki solarne, w tym wykonanie fundamentów, podłogi i posadzki oraz okładzin ścian itp. Wykonano niezbędne roboty towarzyszące, w tym prace dekarskie w celu zapewnienia pełnej szczelności pokrycia dachu w miejscu montażu kolektorów słonecznych, oraz montaż konstrukcji kolektorów słonecznych. Zamontowano na wszystkich budynkach 433 panele solarne.

Całość prac została wykonana w ciągu ok. 5 miesięcy.

Zobacz link

Nawigacja po wpisach