pl en rucrfrde it  

 • ban4.jpg
 • ban7.jpg
 • ban3.jpg
 • ban5.jpg
 • ban6.jpg
 • ban2.jpg
 • ban1.jpg

kontakt1

kol1

fot1

dobór

dof1

nowosc

proj

przyczepka

twin

lab

 

jakosc

c1   c2

Referencje - Budynki użyteczności publicznej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Zakres prac obejmował m.in:

 1. Dostawę i montaż podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne
 2. Dostawę i montażfalowników
 3. Wykonanie połączeń kablowych
 4. Zintegrowanie instalacji z istniejącą instalacją fotowaltaiczną
 5. Wykonanie zabezpieczeń antyprzepięciowych
 6. Dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych w technologiach polikrystalicznych, monokrystalicznych, cienkowarstwowych CIGS oraz glass-glass bifacial o mocy łącznej 12 kWp
 7. Dostawę i montaż optymalizerów mocy zapewniających indywidualny monitoring pracy każdego modułu
 8. Wykonanie systemu monitoringu
 9. Podpiecie instalacji do istniejącej sieci

Mogilany

Zakres prac obejmował m.in:

 1. Opracowanie dokumentacji powykonawczej
 2. Roboty demontażowe oraz przygotowawcze
 3. Montaż instalacji solarnej
 4. Wykonanie przyłączeń do podgrzewaczy wody zimnej i kotłowej
 5. Dostawę kolektorów słonecznych wraz z urządzeniami niezbędnymi do realizacji zadania
 6. Wykonanie instalacji solarnych wraz z konstrukcjami wsporczymi dla obiektów:       Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - 3 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorbcji 7,08m i mocy 5,79KW

Radziszów

Zakres prac obejmował m.in:

 1. Wykonanie projektu technologicznego i montaż instalacji stałoprądowej modułów PVT (hybrydowych) o mocy nominalnej 39,7kW
 2. Wykonanie projektu technologicznej i montaż instalacji zmiennoprądowej z uwzględnieniem wszelkich przeróbek oraz modernizacji istniejącej instalacji
 3. Wykonanie projektu i montaż instalacji glikolowej zawierającej technologię odzyskania ciepła poprzez zastosowanie modułów ko-generacyjnych typu PVT o łącznej mocy nominalnej min. 133kW oraz kolektorów słonecznych o łącznej mocy nominalnej 11k kW do celów podgrzewania wody użytkowej i basenu

 

Legnica

Zakres prac obejmował m.in:

 1. Sporządzenie projektu oraz wykonanie nowego węzła cieplnego o łącznej mocy 3,5 MW wraz z przyłączeniem do istniejącej instalacji Szpitala
 2. Sporządzenie projektu oraz wykonanie sieci cieplnej stanowiącej zasialanie dla zaprojektowanego węzła cieplnego
 3. Sporządzenie projektu oraz wykonanie automatyki sterującej oraz monitorującej pracę w/w węzła cieplnego
 4. Sporządzenie projektu oraz wykonanie kotłowni gazowej zasilającej budynek anatomtii patologicznej składającej się z kaskady trzech kotłów o łącznej mocy 240 kW wraz z przyłączeniem do istniejących obiegów grzewczych

 

Katowice

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie węzła ciepłej wody użytkowej o mocy 160 kW
 2. Wykonanie węzła cieplnego instalacji centralnego ogrzewania o mocy 1100kW
 3. Wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o wymianę zaworów termostatycznych oraz zamontowywanie zaworów regulacyjnych podpionowych
 4. Dostawa i montaż 150 szt. kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 352,5m2 i mocy 289,5 kW wraz z urządzeniami niezbędnymi do wykonania zadania
 5. Modernizację instalacji wentylacji w oparciu montaż układów do odzysku ciepła – zestawów dodatkowych wymienników glikolowych, tzw. rekuperatorów oraz dostawę i montaż centrali wentylacyjnej

 

Puszczykowo

Zakres prac obejmował:

 1. Prace wykonane przez firmę Skorut Systemy Solarne obejmowały dostawę i montaż kolektorów słonecznych w liczbie 172 sztuk, o łącznej powierzchni absorpcji 405,92m2 i mocy 326,8 kW.
 2. Roboty budowlane przystosowujące dach budynku do montażu kolektorów słonecznych (obejmujące wykonanie konstrukcji stalowych nośnych pod kolektory)
 3. Wykonanie, transport i montaż dachu stalowej kompletnej konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne
 4. Montaż kolektorów słonecznych na konstrukcji stalowej wraz z systemowymi zamocowaniami
 5. Wykonanie rurociągów instalacji kolektorów słonecznych
 6. Wykonanie instalacji technologicznej kolektorów słonecznych
 7. Wykonanie podłączenia instalacji technologicznej do istniejącego źródła ciepła
 8. Poprowadzenie przewodów automatyki i czujników temperatury instalacji zasilające oraz instalacji akpia wraz z odpowiednim ich zamocowaniem oraz zabezpieczeniem
 9. Podłączenie instalacji kolektorów do instalacji odgromowej
 10. Wykonanie instalacji zrównoważenia potencjałów w pomieszczeniach technicznych, gdzie prowadzona jest instalacja rurowa i są zamontowane urządzenia
 11. Niezbędne prace budowlane i wykończeniowe
 12. Przeprowadzenie wszelkich prób szczelności, płukania pod nadzorem przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru
 13. Zaizolowanie rurociągów oraz Jacketing
 14. Napełnienie instalacji
 15. Odpowietrzenie, uruchomienie i regulacja instalacji
 16. Wykonanie ewentualnych otworów montażowo-transportowych w stropach, ścianach itp. z późniejszym doprowadzeniem ich do stanu pierwotnego
 17. Podłączenie spustów z zasobników solarnych i istniejącej kanalizacji
 18. Uczestnictwo w przeszkoleniu personelu, odbiorze UDT oraz ewentualne uzupełnienie instalacji zgodnie z zaleceniami

 

Wieliczka

Zakres prac obejmował:

 1. Dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych na 15 obiektach użyteczności publicznej Gminy Wieliczka
 2. Podpięcie pod istniejące zasilanie ciepłej wody użytkowej z rozruchem technologicznym tych instalacji
 3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla każdego z obiektów

 

Milicz

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonaniu instalacji solarnych w budynkach Domów Pomocy Społecznej

 

Andrychów

Zakres prac obejmował:

 1. Roboty rozbiórkowe
 2. Rurociągi instalacji c.o. wykonane w Cu
 3. Izolacje termiczną c.o. wykonaną na rurociągach
 4. Grzejniki i armuatura z montażem w ilości 63 szt.
 5. Roboty budowlane
 6. Inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

 

Kędzierzyn Koźle

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż kolektorów słonecznych
 2. Montaż izolowanych rur miedzianych i wielowarstwowych z wkładką aluminiową wraz z armaturą
 3. Wpięciu instalacji solarnej do istniejącego układu budynku
 4. Montaż układów automatyki
 5. Wykonaniu prób ciśnieniowych na szczelności instalacji oraz sprawdzeniu poprawności działania armatury zabezpieczającej
 6. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne

 

Charsznica

Zakres prac obejmował:

 1. Instalacji kolektorów słonecznych wraz z pozostałymi elementami systemu w celu podgrzewu c.w.u.
 2. Wykonanie projektów technicznych wykonania instalacji dla wszystkich budynków objętych projektem
 3. Dostawie urządzeń i materiałów
 4. Montaż i uruchomieniu instalacji solarnych oraz wpięcie ich w istniejące systemy grzewcze
 5. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory

 

Brzesko

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż kolektorów słonecznych
 2. Montaż i układanie izolowanych rur miedzianych i stalowych ocynkowanych
 3. Montaż urządzeń przewidzianych w projekcie
 4. Montaż poszczególnych elementów armatury instalacyjnej
 5. Wpięci instalacji do istniejącej instalacji w budynkach
 6. Montaż układów automatyki
 7. Wykonaniu prób ciśnieniowych na szczelności instalacji oraz sprawdzenie poprawności działania armatury zabezpieczającej
 8. Zabezpieczeniu miejsc przebić przejść rur w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynkach
 9. Uruchomieniu układu i regulacji
 10. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne

 

Politechnika Wrocławska

Zakres prac obejmował:

 1. Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych
 2. Wykonanie monitoringu instalacji fotowoltaicznej
 3. Dostawa urządzeń niezbędnych do realizacji zadania
 4. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych

 

Katowice

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie węzła ciepłej wody użytkowej o mocy 160 kW
 2. Wykonanie węzła cieplnego instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o wymianę zaworów termostatycznych oraz zamontowanie zaworów regulacyjnych
 3. Dostawa i montaż 150 szt. kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 352,5 m2 i mocy 289,5 kW wraz z urządzeniami niezbędnymi do wykonania zadania
 4. Modernizację instalacji wentylacji w oparciu montaż układów do odzysku ciepła - zestawów dodatkowych wymienników glikolowych. tzw. rekuperatorów oraz dostawę i montaż centrali wentylacyjnej

 

Limanowa

Zakres prac obejmował:

 1. Wymianę zewnętrznej instalacji c. o.
 2. Montaż kolektorów słonecznych na budynkach

 

Pensjonat - Łucja Filas w Rabce Zdrój

Zakres prac obejmował:

 1. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
 2. Montaż systemu słonecznego ogrzewania c.w.u. o łącznej powierzchni 48 m2 składający się z 24 kolektorów.
 3. Zespół zamocowań, konstrukcja wsporcza kolektorów
 4. Montaż kotła c.o.

 

Politechnika Częstochowska

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż instalacji solarnego składającego się z 117 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcji 271 m2 i mocy 301 kW
 2. Budowa wiaty z pomieszczeniami wymiennikowni c.w.u. oraz warsztatu z dachem stanowiącym podstawę pod konstrukcje wsporczą
 3. Modernizacja sieci sieplnej c.o.
 4. Budowa systemu monitorującego i sterującego pracą zespołów kotłów, instalacji solarnej, instalacji c.o. i c.wu. z uwzględnieniem potrzeb procesu dydaktycznego

Politechnika Krakowska

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż systemu słonecznego ogrzewania c.w.u na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubomierzu

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie instalacji solarnej składającej się z 8 kolektorów słonecznych o pow. 16 m2 i łącznej mocy 12 kW z modułem transportu energii solarnej Solarpol
 2. Demontaż starych urządzeń kotłowni
 3. Montaż nowych urządzeń kotłowni
 4. Instalacja AKPIA (układ sterowania elektr. Zespołami kotłowni i instalacji solarnej)
 5. Izolacje rur, próby
 6. Przeróbka instalacji gazowej i elektrycznej
 7. Roboty budowlane uzupełniające
 8. Modernizacja instalacji c.o. w budynkach o pow. 940,5 m2 wraz z wymianą grzejników 64 szt.
 9. Montaż systemów kominowych (pracujących w podciśnieniu)
 10. Wykonanie nowej instalacji gazowej i elektrycznej
 11. Roboty budowlane uzupełniające
 12. Modernizacja instalacji c.o. w budynku

Szkoła Podstawowa w Sierosławicach

Zakres prac obejmował:

 1. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
 2. Modernizacja instalacji c.o.
 3. Montaż systemu słonecznego ogrzewania c.w.u. o mocy 27 kW
 4. Montaż pompy ciepła o mocy 30 kW, wykorzystująca energię geotermalną
 5. Prace związane z wentylacją mechaniczną, oraz pracami budowlanymi i ociepleniem ścian w obiekcie Sali gimnastycznej

Szpital Dębica

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż systemu słonecznego do ogrzewania c.w.u. o łącznej powierzchni 377 m2, składającej się z 117 kolektorów słonecznych
 2. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod kolektory

Szpital Głuchołazy

Zakres prac obejmował:

 1. Modernizacja pomieszczeń sterowni
 2. Montaż instalacji solarnej, składającej się z 120 kolektorów o łącznej powierzchni 255,6 m2
 3. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod kolektory

West Bud

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż ekonomizera na kotle o mocy 500 kW
 2. Włączanie odzyskanego ciepła do instalacji podgrzewu c.w.u
 3. Roboty ogólnobudowlane

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach

Zakres prac obejmował:

 1. Demontaż starych urządzeń kotłowni olejowej
 2. Montaż nowych urządzeń kotłowni
 3. Instalacja AKPIA (układ sterowania elektr. Zespołami kotłowni i instalacji solarnej)
 4. Izolacje rur, próby

Zibi

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie projektu instalacji solarnej
 2. Wniosków do instytucji proekologicznych
 3. Planem BiOZ
 4. Wykonanie instalacji solarnej złożonej z 24 kolektorów słonecznych

Żywiec-Mosir

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie instalacji solarnej złożonej z 120 kolektorów słonecznych
 2. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne

Żywiec-przedszkole nr 9

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie instalacji solarnej złożonej z 9 kolektorów słonecznych
 2. Montaż instalacji solarnej, montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory
 3. Wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych przy realizacji zadania
MPEC Dębica
 

unia

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawieć przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.

Akceptuję polityke cookies.