pl en rucrfrde it  

  • ban6.jpg
  • ban1.jpg
  • ban3.jpg
  • ban2.jpg
  • ban7.jpg
  • ban5.jpg
  • ban4.jpg
Systemy solarne

Soce jest gwnym rdem energii niezbdnej do ycia i egzystencji na Ziemii.

Energia promieniowania sonecznego stanowi ogromny, wszechobecny i ?darmowy? potencja. Roczne zuycie energii wytworzonej na Ziemii jest ponad 10 000 razy mniejsze ni ilo energii, jaka corocznie dociera ze Soca.

Energia promieniowania sonecznego nie zakca rwnowagi ekologicznej. Jednak pozyskiwanie z niej energii uytecznej utrudnione jest przez jej rozproszenie, cyklicznoci, zmienne natenie. W zwizku z tym poszukuje si coraz to lepszych i bardziej wydajnych rozwiza przezwyciajcych trudnoci w pozyskiwaniu rnych form energii z energii Soca i stopniowej eliminacji rde konwencjonalnych.

Nawet wysokowydajny kolektor soneczny nie zagwarantuje optymalnej eksploatacji caej instalacji solarnej. Istotne jest tu kompletne rozwizanie systemowe proponowane przez firm SKORUT Systemy Solarne: dostosowany do instalacji elektroniczny regulator, pojemnociowy podgrzewacz ciepej wody uytkowej z odpowiedni powierzchni wownicy grzewczej, kompletny zestaw pompowy wyposaony dodatkowo we wskanik i regulator natenia przepywu czynnika grzewczego.

Najczciej systemy solarne wykorzystuje si w:

  • ogrzewaniu ciepej wody uytkowej (c.w.u.)
  • ogrzewaniu ciepej wody uytkowej i wspomaganiu c.o.
  • ogrzewaniu basenu i wody uytkowej

Wysokosprawne kolektory SKORUT i dostosowany do nich system grzewczy sprawiaj, e moliwe jest ekonomiczne wykorzystanie energii promieniowania sonecznego, a po uwzgldnieniu cigych i nieuniknionych podwyek cen paliw, inwestycja w instalacj solarn z pewnoci okae si inwestycj udan i opacaln.

 

Schemat systemu solarnego z jednym kolektorem.

Nowe budynki mog by zaprojektowane w taki sposb, aby umoliwi wspprac z systemami solarnymi. Dlatego tak wane jest, by rozway czynniki majce wpyw na instalacj solarn, ju na etapie projektowania budynku np. odpowiednia powierzchnia dachu i pomieszczenia technicznego ? kotowni, orientacja budynku, kt nachylenia dachu itp. Pole powierzchni kolektora sonecznego zdeterminowane jest jego przeznaczeniem. Jeli nastpi niedoszacowanie zapotrzebowania cieplnego, wwczas system solarny nie zostanie w peni wykorzystany. Natomiast w przypadku przeszacowania zapotrzebowania energii, system solarny okae si zbyt duy i bdzie generowa dodatkow energi bez moliwoci jej wykorzystania ? co nie pozostanie bez wpywu na sprawne funkcjonowanie i ywotno urzdzenia.

W praktyce soneczny system grzewczy mona dowolnie rozbudowa, podczajc do niego dowolne urzdzenie grzewcze, jak i urzdzenia odbierajce ciepo.

Stosowane przez SKORUT Systemy Solarne elementy instalacji solarnych speniaj wysokie wymagania, zarwno pod wzgldem jakoci, jak i bezpieczestwa oraz atwej obsugi. SKORUT Systemy Solarne proponuje m.in. kompletne stacje solarne wyposaone w odpowiednio dobrane pompy obiegowe, separatory powietrza, czujniki temperatury i cinienia, zawory regulacyjne i zwrotne, grup bezpieczestwa oraz  elektroniczne wskaniki przepywu. Ponadto zestawy zawieraj sterowniki posiadajce wrd wielu funkcji pomiar energii solarnej oraz procedur okresowego schadzania kolektorw sonecznych. W zalenoci od indywidualnych potrzeb i wymaga posiadamy zasobniki z pojedyncz i podwjn wysokowydajn wownic. Ich zalet jest dwuwarstwowa emalia w poczeniu z anod magnezow skutecznie zabezpieczajca przed korozj. Okresowy system przegrzewu instalacji, stosowany w naszych zestawach, zapewnia skuteczn ochron przed skupianiem si w instalacjach ciepej wody uytkowej niebezpiecznej bakterii Legionelli.

Zestawienie systemw solarnych proponowanych przez SKORUT Systemy Solarne.

System Solarny Skorut

Rodzaj kolektora

Powierzchnia kolektora/moc

Dla ilu osb

Moc kolektorw

Koszt instalacji

System solarny - zestaw 2K AS

Askosolar

1,96m2 /1,47kW

3-4 osoby

2,94  kW

7 850,00 pln

System solarny - zestaw 2K M1

MAX1

2,32m2 /1,74kW

3-4 osoby

3,48  kW

9 000,00 pln

System solarny - zestaw 2K ASM

Askosolar Max

2,53m2 /1,93kW

3-4 osoby

3,86  kW

9 450,00 pln

System solarny - zestaw 3K AS

Askosolar

1,96m2 /1,47kW

5-6 osb

4,41 kW

9 950,00 pln

System solarny - zestaw 3K M1

MAX1

2,32m2 /1,74kW

5-6 osb

5,22  kW

11 700,00 pln

System solarny - zestaw 3K ASM

Askosolar Max

2,53m2 /1,93kW

5-6 osb

5,79  kW

12 600, 00 pln

System solarny - zestaw 4K ASM

Askosolar

1,96m2 /1,47kW

7-9 osb

5,88 kW

12 350, 00 pln

System solarny - zestaw 4K M1

MAX1

2,32m2 /1,74kW

7-9 osb

6,96  kW

16 300,00 pln

System solarny - zestaw 4K ASM

Askosolar Max

2,53m2 /1,93kW

7-9 osb

7,72 kW

17650, 650 pln

System solarny - zestaw 6K AS

Askosolar

1,96m2 /1,47kW

3-4 osb + co

8,82 kW

20 150,00 pln

System solarny - zestaw 6K M1

MAX1

2,32m2 /1,74kW

3-4 osb + co

10,44  kW

22 700,00 pln

System solarny - zestaw 6K ASM

Askosolar Max

2,53m2 /1,93kW

3-4 osb + co

11,58  kW

24 700,00 pln

System solarny - zestaw 9K AS

Askosolar

1,96m2 /1,47kW

4-7 osb + basen

13,23 kW

26 700,00 pln

System solarny - zestaw 9K M1

MAX1

2,32m2 /1,74kW

4-7 osb + basen

15,66  kW

30 500, 00 pln

System solarny - zestaw 8K ASM

Askosolar Max

2,53m2 /1,93kW

4-7 osb + basen

15,44  kW

31 000, 00pln

*Klikajc w nazw odpowiedniego systemu solarnego Skorut otworzy si plik .pdf z charakterystyk danego systemu.