pl en rucrfrde it  

 • ban5.jpg
 • ban6.jpg
 • ban7.jpg
 • ban4.jpg
 • ban3.jpg
 • ban2.jpg
 • ban1.jpg

Wszystkich zainteresowanych indywidualnych odbiorcw zapraszamy do kontaktu. Pomoemy Pastwu przy doborze systemu solarnego do Waszego domu z najwysz starannoci.

 

Krok po kroku, przedstawiamy zakres naszej pracy, ktry od momentu zgoszenia si do nas obejmuje:

 1. Zebranie danych, przygotowanie wstpnej oferty.
 2. Wizj lokaln, przygotowanie ostatecznej oferty.
 3. Podpisanie umowy z wykonawc i przygotowanie projektu.
 4. Ustalenie terminu wykonania montau.
 5. Monta instalacji solarnej

Rwnoczenie pomagamy w formalnociach zwizanych z dofinansowaniem. Do tego potrzebujemy:

 1. Decyzj o wyborze banku.
 2. Skompletowane i wypenione dokumenty:

  - Odpis z Ksigi Wieczystej (lub inny dokument potwierdzajcy wasno ? zaley od banku, jeeli to KW koniecznie musi zawiera informacj, e na tej dziace znajduje si budynek mieszkalny)
  - Zawiadczenie o dochodach (druk z banku)

 3. Podpisane wnioski:
  - Do Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
  - Do banku o udzielenie kredytu

 4. Zoenie wniosku o kredyt do banku.

Po przyznaniu kredytu przez bank przystpujemy do realizacji zamwienia ? montau systemu w domu zgodnie z projektem. Po montau konieczne jest:

- Dostarczenie faktury.
- Dostarczenie protokou kocowego.
- Dyspozycja klienta wypaty kredytu.

Otrzymane dofinansowanie z NFOiGW zostaje przelane i pomniejsza odpowiednio kwot kredytu. Pozosta cz kredytu mona spaci bez dodatkowych opat.