pl en rucrfrde it  

 • ban2.jpg
 • ban7.jpg
 • ban1.jpg
 • ban5.jpg
 • ban6.jpg
 • ban4.jpg
 • ban3.jpg

kontakt1

kol1

fot1

dobór

dof1

nowosc

proj

przyczepka

twin

lab

 

jakosc

c1   c2

Referencje-baseny

Myślibórz

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 138,42 kWp oraz instalacji kolektorów słonecznych do podgrzania c.w.u dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 i Pływalni Krytej w Myśliborzu:

 1. Łączna moc zamontowanych modułów fotowoltaicznych 138,42 kWp

Aleksandrów

Zakres prac obejmował:

 1. Łącznie zamontowano 40 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcji 94,40 m2 i mocy 77,2 kw
 2. Dostawa kolektorów słonecznych i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia
 3. Montaż instalacji solarnej i konstrukcji wsporczej pod kolektory
 4. Uruchomienie systemu solarnego, wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy

 

Kolbuszowa

Zakres prac obejmował:

 1. Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku pływalni Fregata
 2. Montaż instalacji elektrycznej
 3. Montaż inwerterów fotowoltaicznych
 4. Montaż konstrukcji wsporczych
 5. Montaż rozdzielnic
 6. Dostawa urządzeń niezbędnych do realizacji zadania
 7. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych

 

MOSiR Jarosław

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż 90 szt. kolektorów słonecznych – na ścianie budynku o łącznej powierzchni absorpcji 153 kW
 2. Wykonanie konstrukcji stalowej pod kolektory słoneczne – na ścianie budynku
 3. Montaż układu grzewczego instalacji solarnej z dwoma zasobnikami
 4. Wykonanie sześciu studni głębinowych
 5. Dostawa i montaż trzech pomp ciepła wraz ze zbiornikami buforowymi
 6. Wykonanie instalacji odzysku ciepła z agregatu chłodniczego
 7. Wykonanie rurociągów instalacji solarnej wraz z izolacjami termicznymi i niezbędną armaturą – łączącej kolektory z układem grzewczym w kotłowni
 8. Wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z armaturą, łączącej układ grzewczy w kotłowni z armaturą wypływową
 9. Wykonanie instalacji elektrycznych
 10. Wykonanie niezbędnych robót demontażowych, robót budowlanych związanych z przyjściem przez przegrody budowlane oraz niezbędnych prób, odbiorów i uruchomień
 11. Wykonanie ogrodzenia

 

Brzesko

Zakres prac obejmował:

 1. Montażu kolektorów słonecznych
 2. Montażu i układaniu izolowanych rur miedzianych i stalowych ocynkowanych
 3. Montażu urządzeń przewidzianych w projekcie
 4. Montażu poszczególnych elementów armatury instalacyjnej
 5. Wpięciu instalacji do istniejącej instalacji w budynkach
 6. Montażu układów automatyki
 7. Wykonaniu prób ciśnieniowych na szczelności instalacji oraz sprawdzenie poprawności działania armatury zabezpieczającej
 8. Zabezpieczeniu miejsc przebić przejść rur w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynku
 9. Uruchomieniu układu i regulacji
 10. Montażu konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne

 

Bukowina

Zakres prac obejmował:

 1. Łącznie zamontowano 81 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcji 172,54m2 i mocy 137,7 kW
 2. Dostawa kolektorów słonecznych i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia
 3. Montaż instalacji solarnej i konstrukcji wsporczej pod kolektory
 4. Uruchomienie systemu solarnego, wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy

 

 

Jarnołtówek

Zakres prac obejmował:

 1. Modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymiana starej niesprawnej instalacji wewnętrznej, montaż grzejników, montaż zaworów termostatycznych, regulacja instalacji
 2. Wykonanie projektu instalacji kolektorów słonecznych w oparciu o zastosowanie systemu solarnego złożonego z 408 kolektorów słonecznych o powierzchni absorpcji 869,04m2 i mocy 693,60 kW
 3. Wykonanie projektu architektonicznego przebudowy pomieszczeń zaplecza basenu oraz zaplecza technicznego wraz z projektami branżowymi obejmujące branże: sanitarną: - wod. - kan., technologia kotłowni na ekogroszek (dwie jednostki kotłowe: 250 kW – 1 szt. 350 kW – 1 szt) wraz z instalacją c.o. dla hali basenu, technologia wody basenowej, wentylacja hali basenowej oraz zaplecza basenowego, elektryka
 4. Wykonanie projektu instalacji systemu zarządzania energią i monitorowania w oparciu o Centralny System Nadzoru (BMS)
 5. Dostawę i montaż kolektorów słonecznych 408 szt. o powierzchni absorpcji 869,04m2 i mocy 693,60 kW
 6. Wykonanie audytów energetycznych
 7. Montaż konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne
 8. Uruchomienie systemy solarnego
 9. Modernizację instalacji wentylacji basenu oraz podgrzewu wody dla potrzeby basenu z zastosowaniem rekuperatora o mocy minimum 100 kW oraz pompy ciepła o mocy grzewczej minimum 40kW i mocy elektrycznej 8kW
 10. Kompleksowa modernizację kotłowni o mocy 600 kW wraz z instalacją c.o. na ekogroszek
 11. Wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji
 12. Wykonanie robót budowlanych: zakres termomodernizacyjny, prace ogólnobudowlane i konstrukcyjne postawienie ścian działowych, zamiast konstrukcji dachu, wykonanie niecki basenowej, ocieplenie pokrywy dachu basenu płytą warstwową, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana przeszklenia ściany basenu

 

Konstancin Jeziorna

Zakres prac obejmował:

 1. Wykonanie i montaż konstrukcji nośnych pod kolektory (na dachu płaskim)
 2. Dostarczenie i montaż kolektorów wraz z niezbędnymi elementami pomocniczymi (szyny, zestawy połączeniowe, złączki, zawory zasuwowe, przepływomierze, odpowietrzniki)
 3. Wykonanie instalacji solarnej współpracującej z zespołem 2 wymienników basenowych wraz z niezbędnymi urządzeniami
 4. Wykonanie instalacji solarnej pracującej z zespołem 6 wymienników pracujących w układzie glikol-woda wraz z urządzeniami zabezpieczającymi
 5. Izolację rur, próby, obróbka blacharska rurociągów zewnętrznych
 6. Instalację odgromowa
 7. Instalację AKPiA (układ sterownia elekt. zespołami kolektorów i wymienników, aktywny system pomiaru szczególnych parametrów pracy)
 8. Roboty budowlane i uzupełniające

 

Kozy

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż instalacji solarnej na dachu pływalni złożonej z 78 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcji 166,14m2 i mocy 132,6 kW
 2. Modernizację instalacji c.w.u.
 3. Modernizację instalacji technologii basenowej
 4. Modernizację instalacji wentylacji

 

Tor Kajakowy w Krakowie

Zakres prac obejmował:

 1. Instalację solarną 90 kolektorów połaciowych z konstrukcją stalową
 2. Wzmocnienie 48 płatwi
 3. Uzyskanie powierzchni absorpcji – 226,8m2 oraz mocy - 180 kW

 

Krosno

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż 114 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcji 242,82m2 i mocy 193,8 kW
 2. Dostawę kolektorów słonecznych i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania
 3. Uruchomienie systemy solarnego, wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy

 

Łańcut

Zakres prac obejmował:

 1. Dostawę i montaż 108 sztuk kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcyjnej wynoszącej 230,04m2 i projektowanej mocy max rzędu 183,6 kW
 2. Montaż instalacji solarnej
 3. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne

 

Łańsk

Zakres prac obejmował:

 1. Montaż kolektorów słonecznych wraz z instalacją solarną w każdym z budynków oraz ich wpięciu w instalacje przygotowania ciepłej wody użytkowej w kotłowniach tych budynków z wykorzystaniem istniejącej automatyki kotłowej

 

Kraków

Zakres prac obejmował:

 1. Instalacje kolektorów słonecznych na obiektach sportowych w Krakowie, część 1 – basen przy ul. Kurczaba w Krakowie
 2. Dostawę i montaż kolektorów słonecznych i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania, łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych to 54 szt. o powierzchni absorpcji 127,44m2 i mocy 102,6 kW

 

Wieliczka

Dostarczyliśmy i zamontowaliśmy kolektory słoneczne w 15 budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wieliczka.

Zakres prac obejmował:

 1. Basen, hala Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne w Wieliczce
 2. Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 135 szt. o łącznej powierzchni absorcji 318,60m2 i mocy 256,59 kW.
 3. Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich
 4. Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 15 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 35,40m2 i mocy 28,5 kW.
 5. Gimnazjum w Koźmicach Wielkich
 6. Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 16 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 37,76m2 i mocy 30,4 kW
 7. Orlik w Parku Adama Mickiewicza
 8. Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 15 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 35,40m2 i mocy 28,5 kW
 9. Korty Tenisowe w Parku Adama Mickiewicza
 10. Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 12 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 28,32m2 i mocy 22,8 kW
 11. Szkoła Podstawowa w Golkowicach
 12. Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 8 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 18,88m2 i mocy 15,2 kW
 13. Szkoła Podstawowa w Podstolicach
 14. Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 9 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 21,24m2 i mocy 17,1 kW
 15. Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach
 16. Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 4 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 9,44m2 i mocy 7,6 kW
 17. Szkoła Podstawowa w Gorzkowie
 18. Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 8 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 18,88m2 i mocy 15,2 kW
 19. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce
 20. Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 24 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 56,64m2 i mocy 45,6 kW
 21. Świetlica w Koźmicach Wielkich
 22. Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 16 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 37,76m2 i mocy 30,4 kW
 23. Dom Ludowy w Czarnochowicach
 24. Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 6 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 14,16m2 i mocy 11,4 kW
 25. Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach
 26. Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 16 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 37,76m2 i mocy 30,4 kW
 27. Dom Ludowy w Grabiu
 28. Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 10 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 23,60m2 i mocy 19 kW
 29. Przedszkole w Strumianach
 30. Łączna ilość zamontowanych kolektorów słonecznych 10 szt. o łącznej powierzchni absorpcji 9,44m2 i mocy 7,6 kW

 

Żywiec

Zakres prac obejmował:

 1. Dostawę kolektorów słonecznych i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania
 2. Wykonanie instalacji solarnej złożone z 120 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcji 255,6m2 i mocy 208,8 kW
 3. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne

 

 

unia

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawieć przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.

Akceptuję polityke cookies.