pl en rucrfrde it  

  • ban4.jpg
  • ban7.jpg
  • ban5.jpg
  • ban6.jpg
  • ban1.jpg
  • ban2.jpg
  • ban3.jpg

kontakt1

kol1

fot1

dobór

dof1

nowosc

proj

przyczepka

twin

lab

 

jakosc

c1   c2

Góra projekty
Raport z badania ofert etap III

Zamieszczamy raport z wyboru Generalnego Wykonawcy Robót Budowlanych inwestycji  budowlanej w Głogoczowie :

Pobierz więcej...

 
OSTATECZNE OFICJALNE ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I UZGODNIENIA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM BUDOWY ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO W GŁOGOCZOWIE.

Zamieszczamy ostateczne oficjalne odpowiedzi na zapytania i uzgodnienia w postępowaniu przetargowym budowy zakładu produkcyjno-usługowego w Głogoczowie.

Pobierz więcej...

Pobierz więcej...

Pobierz więcej...

 
Raport z badania ofert

image001

 

Pobierz więcej...

 
POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE TRZYETAPOWE

Zgodnie z § 20 ust. 3 warunków postępowania przetargowego informujemy tych Oferentów, którzy nie podali w Ofercie Wstępnej propozycji terminu płatności faktur, o możliwości uzupełnienia tej pozycji poprzez dopisanie, np. pod ofertą ceny ryczałtowej Zał. Nr 1 lub w Zał. Nr 3 wzoru umowy w § 8 ust.9, gdyż brak tej propozycji w Ofercie Wstępnej skutkuje zgodnie z pkt. 8 oświadczenia Wykonawcy zgodą w dalszym postępowaniu na dopuszczalny 60-dniowy termin płatności, określony w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 28.03.2013 r., poz. 403). Zgoda ta powoduję ocenę 10 pkt. zgodnie § 18 postępowania.

Dokonujących powyższej zmiany jednocześnie prosimy o wykreślenie/odznaczenie ze wzoru oferty wstępnej/ostatecznej tych pozycji załączników , których Oferent nie załącza.

Ponadto ci Oferenci, którzy nie dostarczą w poniższym terminie sprawozdania finansowego za ostatnie 2 lata sprawozdawcze, zgodnie z § 7 ust. 4  nie spełnią formalnego warunku uczestnictwa w  dalszym postępowaniu.  

Prosimy o ewentualną korektę lub uzupełnienie brakujących dokumentów do wtorku 22.10.2013 do godz. 10.00

 

 

O G Ł O S Z E N I E 

P O S T Ę P O W A N I E  P R Z E T A R G O W E

TRZYETAPOWE

 

prowadzone  w trybie art.  70 1  - 70 kodeksu cywilnego w  przedmiocie wyłonienia generalnego

wykonawcy robót  budowlanych

 

Skorut Systemy  Solarne Sp. z o.o. ul. J. Wybickiego 71, 32-400 Myślenice,  zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Myślenicach  do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000199585, Nr NIP: 6811460678, Nr REGON: 351256064, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wybór Generalnego Wykonawcy Robót Budowlanych do następujących robót budowlanych:

 

Zadanie 1: Rozbudowa budynku zakładu produkcyjno-usługowego w Głogoczowie o nową powierzchnię  

                   produkcyjno-magazynową (pow. netto 1942 m2) dwupoziomowej hali o wymiarach 85 m x 20 m;

Zadanie 2: Przebudowa obecnego budynku produkcyjno-usługowego o wymiarach 21 m x12 m, o

                   powierzchni całkowitej 680 m2 do projektowanej pow. netto 590 m2 według jednolitego standardu

                   rozbudowanego obiektu przemysłowego o łącznie projektowanej pow. netto 2 532 m2;

Zadanie 3: Kompleksowe wykonanie wewnętrznej instalacji infrastruktury technologicznej rozbudowanej hali

                   produkcyjnej dla zainstalowania linii wytwórczych nowej produkcji kolektorów słonecznych PVT;

Zadanie 4: Kompleksowe wykonanie zewnętrznej infrastruktury zakładu przemysłowego wokół  rozbudo-

                  wanej hali produkcyjno-magazynowej na działce nr. ewid. 907 obręb ewid. Głogoczów.

Pobierz więcej...

Pozostałe załączniki ogłoszenia przetargowego dostępne są na serwerze FTP. W celu otrzymania dostępów prosimy o kontakt z Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  


 

Stosownie do § 11 Postępowania Przetargowego zamieszczamy wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące przygotowania ofert w I etapie Postępowania

 

Informujemy o następujących zmianach w Postępowaniu przetargowym z dnia 27.09.2013 i 04.10.2013 (terminy postępowania wg § 14):

- przedłużono termin składania Ofert Wstępnych w ust. 1 § 14 - do 18.10.2013 r. do godz. 15:00 (było do 16.10.2013. do godz. 15:00) oraz przedłużono termin składania Ofert Ostatecznych do 29.10.2013 r. do godz. 15:00.(było do 25.10.2013 do godz.13.00);

- w § 14 ust. 6 otwarcie Ofert Ostatecznych przez Zamawiającego nastąpi w dniu 29.10.2013 r. do godz. 16:00.

- w § 14 ust.7: Weryfikacja ofert ostatecznych i rozstrzygnięcie Postępowania nastąpi do dnia 30.10.2013 do godz. 12:00;

- zaktualizowano napis na składanej kopercie z Ofertą Wstępną w ust. 4 § 12. Zawartość ofert: „Nie otwierać przed 18.10. 2013 r., godz. 15:00” oraz w ust. 5 dla Ofert Ostatecznych „Nie otwierać przed: 29.10.2013 r. godz. 15:00”.

 

Pobierz więcej... - tutaj załączone odpowiedzi na zapytania Oferentów.

Pobierz więcej... - zaktualizowane ogłoszenie z 14.10.2013.

 

Informujemy o następujących zmianach w Postępowaniu przetargowym z dnia 27.09.2013:

- przedłużono termin składania Ofert Wstępnych w ust. 1 § 14 - do dnia 16.10.2013 r. do godz. 15:00 (było do dnia 11.10.2013. do godz. 15:00 – termin składania Ofert Ostatecznych bez zmian);

- dodano w § 14 ust.7: Weryfikacja ofert ostatecznych i rozstrzygnięcie Postępowania nastąpi do dnia 28.10.2013 do godz. 12:00;

- zaktualizowano napis na składanej kopercie z Ofertą Wstępną w ust. 4 § 12. Zawartość ofert: „Nie otwierać przed 16.10. 2013 r., godz. 15:00” oraz w ust. 5 dla Ofert Ostatecznych „Nie otwierać przed: 25.10.2013 r. godz. 13:00”;
- w § 15. Wymagania dotyczące wadium: dodano formę wniesienia wadium (c) w gwarancji ubezpieczeniowej.


Pobierz więcej...

 

 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 9 z 10

unia

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawieć przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.

Akceptuję polityke cookies.