pl en rucrfrde it  

 • ban5.jpg
 • ban2.jpg
 • ban4.jpg
 • ban3.jpg
 • ban6.jpg
 • ban7.jpg
 • ban1.jpg

kontakt1

kol1

fot1

dobór

dof1

nowosc

proj

przyczepka

twin

lab

 

jakosc

c1   c2

Dofinansowanie

W związku z rosnącym zainteresowaniem odnawialnymi źródłami energii gminy dofinansowują tego typu inwestycje dla klientów indywidualnych - jest to nawet 40% inwestycji. Ponadto można się ubiegać o niskooprocentowany (1% w skali roku) kredyt do 100% wartości inwestycji w Banku Ochrony Środowiska na okres 5 lat.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne na lata 2010-2012. O dopłatę starać się mogą klienci indywidualni oraz wspólnoty mieszkaniowe, a kwota dofinansowania wynosić będzie do 45% kredytu bankowego.

Zasady udzielania kredytów ze środków bankowych z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kredytów na kolektory słoneczne.


Beneficjenci/Kredytobiorcy

 • osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych),

z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.


Przedmiot kredytowania:

 • zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.


Koszty kwalifikowane:

 • koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania;
 • koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);
 • koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434;
 • koszt montażu kolektora słonecznego;
 • podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

Dodatkowe uwagi:

 • Dofinansowaniem mogą być objęte koszty kwalifikowane (nie dotyczy kosztu projektu budowlano-wykonawczego) poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację
 • Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu;
 • Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane;
 • Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.


Kwota kredytu:

 • Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia. Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora;
 • Realizacja kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanych fakturami zleceń płatniczych Kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy dóbr i usług;
 • Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej;
 • Kredytobiorca zobowiązany jest do uiszczania należnego podatku dochodowego od udzielonej dotacji NFOŚiGW.


Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytu bankowego.

1) Wnioski o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są przez Bank, który ma zawartą z NFOSiGW umowę o współpracy. Formularze wniosków udostępnia Bank.

2) Po podpisaniu umowy kredytu i zrealizowaniu przedsięwzięcia, Kredytobiorca występuje do Banku o wypłacenie dotacji poprzez złożenie protokołu ostatecznego odbioru przedsięwzięcia oraz innych dokumentów określonych w umowie kredytu.

3) Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia Banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.


Firma SKORUT Systemy Solarne zaprasza zainteresowanych dotacjami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska do kontaktu – profesjonalnie wyszkoleni pracownicy firmy SKORUT wesprą Państwa w procesie pozyskiwania dotacji.

Oferujemy: 
1. Kompleksowe przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji;

2. Przygotowanie projektu instalacji solarnej w przypadku obiektów instalacji nie wymagających pozwolenia na budowę (montaż kolektorów zarówno na dachu, jak i urządzeń wolnostojących)

3. Przygotowanie indywidualnego projektu budowlano-wykonawczego.

 

 

unia

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawieć przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.

Akceptuję polityke cookies.